AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 43

Jak zastąpiłbyś zwrot “kompozycja utworu”?

Odpowiedź:

O “kompozycji utworu” można mówić inaczej:

  • struktura dzieła literackiego,
  • budowa utworu,
  • konstrukcja powieści,
  • układ elementów dzieła,
  • architektura dzieła.

Komentarz:

Niezamierzone, wielokrotne powtarzanie tego samego sformułowania obniży wartość stylistyczną każdej pracy. Dlatego ćwicz i wymyślaj słowa i zwroty synonimiczne.

Zobacz:

Zadanie 44 – SZKOŁA PISANIA