AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 44

Jakie utwory wykorzystałbyś, omawiając temat absurdu w literaturze?

Odpowiedź:

  • Alfred Jarry, Ubu król
  • Stanisław Witkiewicz, Szewcy
  • Witold Gombrowicz, Ferdydurke
  • Samuel Beckett, Czekając na Godota
  • Sławomir Mrożek, Tango
  • Tadeusz Różewicz, Kartoteka

Komentarz:

Pojęcie absurdu pojawia się w tematach prac z reguły w odniesieniu do literatury współczesnej. Posłużenie się absurdem to popularny chwyt artystyczny stosowany zarówno w prozie, jak i dramacie. Wartość i skutki takiego zabiegu bywają, oczywiście, różne.
A odpowiedni dobór lektur czy celne odwołanie do innych utworów i kontekstu literackiego, gdy piszesz pracę na konkretny temat, dodaje niejeden punkt do końcowej oceny.

Zobacz:

Zadanie 45 – SZKOŁA PISANIA