AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 45

Jak zacząłbyś swoje rozważania na temat: Człowiek wobec rzeczywistości, w której przyszło mu żyć?

Odpowiedź:

Rzeczywistość, która nas otacza bywa złowroga, niezbadana, innym razem przyjazna. Czy to rzeczywistość kształtuje człowieka, czy jest może odwrotnie? Zarówno istota aktywna i formująca swój świat, jak i słabeusz biernie poddający się naciskom otoczenia, są niezaprzeczalnie uwikłani w reguły swojej rzeczywistości. Jest to problem, na który literatura od zawsze żywo reagowała, tym bardziej, że rejestr postaw człowieka wobec świata zewnętrznego jest bogaty (…)

Komentarz:

Ćwicz pisanie wstępów! Możesz wytłumaczyć, jak rozumiesz temat, wyjaśnić pojęcia, postawić pytania, posłużyć się cytatem… Możliwości jest wiele, to tylko przykład.

Zobacz:

Zadanie 46 – SZKOŁA PISANIA