AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 42

Andrzej Morsztyn

Nowe słońce

Gdym blisko ciebie, o mój niepokoju,
Pałam i ciało w zbytnim tleje znoju.
Jak się oddalisz, marznę i z ochłody
Zmarzły krwie w żyłach wścinają się lody.
Mogą cię tedy nazwać słońcem za to,
Że mi przynosisz i zimę i lato.

Jakim środkiem stylistycznym (i w jakim celu) posłużył się autor?

Odpowiedź:

Autor posłużył się hiperbolizacją. Tym sposobem wyolbrzymił i spotęgował swe uczucia do ukochanej, w celu wzmocnienia zabarwienia emocjonalnego.

Komentarz:

Koniecznie przypomnij sobie wykorzystywane przez literaturę środki stylistyczne. Nawet jeśli świetnie zinterpretujesz utwór, ale nie będziesz w stanie określić, jakimi środkami posłużył się poeta, nie napiszesz dobrej pracy.

Zobacz:

Zadanie 43 – SZKOŁA PISANIA