AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 52

Ułóż zdania ze słowami:

  • a) sugestywny
  • b) uzurpować
  • c) profetyzm

Odpowiedź:

  • a) Jest to ogromnie sugestywny obraz.
  • b) Główny bohater uzurpował sobie prawo do decydowania o ludzkim życiu i śmierci.
  • c) Dziady Mickiewicza są utworem o charakterze profetycznym.

Komentarz:

Pamiętaj o zasadzie, by nie używać słów, których znaczenia nie jesteś pewien. Dla przypomnienia:

  • sugestywny – przekonujący, trafiający do przekonania
  • uzurpować – przypisywać sobie prawo do czegoś
  • profetyzm – przepowiadanie przyszłości, proroctwo, także jako głoszenie woli Boga

Zobacz:

Zadanie 53 – SZKOŁA PISANIA