AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 51

Jak zastąpiłbyś sformułowanie “cechą charakterystyczną utworu jest…”?

Odpowiedź:

Można napisać na przykład:

  • Walorem dzieła jest…
  • Utwór wyróżnia się…
  • Zaletą (wartością) niezaprzeczalną dzieła jest…
  • Ujemną stronę utworu znajduję w…

Komentarz:

Ten zwrot często pojawia się w Waszych pracach. Warto zastanowić się i spróbować zastąpić także inne popularne i często nadużywane sformułowania. Takie ćwiczenia naprawdę dużo dają.

Zobacz:

Zadanie 52 – SZKOŁA PISANIA