AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 38

Wymień przynajmniej trzech polskich malarzy tworzących w epoce Młodej Polski.

Odpowiedź:

  • Stanisław Wyspiański,
  • Józef Mehoffer,
  • Jacek Malczewski,
  • Leon Wyczółkowski,
  • Władysław Ślewiński.

Komentarz:

Trudne? Nie… Przecież każdy maturzysta (i każda maturzystka) wie, że znajomość tylko historii literatury nie wystarczy. Musicie posiadać podstawowe informacje o historii sztuki, filozofii, religii. Niejednokrotnie pomogą one zinterpretować utwór, naprowadzić na jakieś dodatkowe sensy. Nieraz zdarza się, że bez tej ogólnohumanistycznej wiedzy rozpoznanie istoty utworu i jego zinterpretowanie jest po prostu niemożliwe.

Zobacz:

Zadanie 39 – SZKOŁA PISANIA