AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 37

Jak rozumiesz słowa poety z Romantyczności, jednego z najbardziej znanych utworów Adama Mickiewicza:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko
?

Odpowiedź:

Irracjonalne sposoby rozumienia i poznawania rzeczywistości mają dla poety większą wartość niż racjonalne, naukowe. Wersy te wyrażają romantyczne przekonanie o wyższości serca nad rozumem.

Komentarz:

Właściwie chodzi tylko o to, żeby zinterpretować dwa wersy utworu, ale sami przyznacie, że znajomość historii literatury się przydaje…

Zobacz:

Zadanie 38 – SZKOŁA PISANIA