AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 36

Wymień kilka charakterystycznych cech literatury barokowej.

Odpowiedź:

Bogactwo, ozdobność, ekspresja, niepokój metafizyczny, sztuczność, koncept, niejasność, zagmatwanie, zawikłanie, utrudnianie odbioru, gra z czytelnikiem.

Komentarz:

Nowa matura zakłada pisanie wypracowania z podanego Wam tekstu. Ale to nie znaczy, że lektura samego tekstu wystarczy do napisania dobrej pracy. Autorzy tematów zakładają, że posiadacie określoną wiedzę teoretyczno- i historycznoliteracką, która umożliwi Wam rozpoznanie epoki, konwencji, środków stylistycznych itp. Dlatego warto ćwiczyć, warto powtarzać wiadomości.

Zobacz:

Zadanie 37 – SZKOŁA PISANIA