AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 35

Przeczytaj następujące fragmenty:

Chcąc być widzem dzikich bojów,
Już u zwierzyńca podwojów
Król zasiada.

(Adam Mickiewicz, Rękawiczka)

***

Na tęczę blasków, którą tak ogromnie
Anieli Twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie
Patrzący, marli…

(Juliusz Słowacki, Hymn o zachodzie słońca)

Jak nazywa się użyta przez obydwu autorów figura stylistyczna i czym się charakteryzuje?

Odpowiedź:

Figura ta to inwersja. Polega ona na zmianie naturalnego szyku w zdaniu i stanowi podstawową modyfikację w składni poetyckiej, służąc uatrakcyjnieniu stylu, podkreśleniu wagi niektórych wyrazów, zmianie intonacji itp.

Komentarz:

Czy od razu domyśliłeś się, o jaką figurę stylistyczną chodzi w tym zadaniu? Im więcej zauważysz zabiegów dokonanych przez autora w tekście, tym pełniejsza będzie Twoja interpretacja utworu. Dlatego warto ćwiczyć oko i poznawać nowe środki stylistyczne. Inwersja to ważne pojęcie. Dodatkowo przypomnij sobie, czym jest p r z e k ł a d n i a.

Pamiętaj też o inwersji czasowej, która jest częstym chwytem kompozycyjnym utworów literackich i polega na przestawieniu kolejności chronologicznej opisywanych zdarzeń.

Zobacz:

Zadanie 36 – SZKOŁA PISANIA