AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 34

Jakie znasz rodzaje przenośni (podaj przykłady)?

Odpowiedź:

Znamy wiele rodzajów przenośni:

  • animizacja ożywienie, przypisanie przedmiotom martwym lub abstraktom właściwości istot żywych (w olbrzymim mieście szczuta psami sunie nędza zaułkami)
  • personifikacja uosobienie, przenośnia ukazująca pojęcie abstrakcyjne, zjawisko itp. w postaci osoby
  • hiperbola zamierzona przesada, np. umieram z głodu
  • oksymoron czyli zestawienie sprzeczności, np. żywy trup, sucha woda
  • metonimia zamiennia, np. zamiast lubię obrazy Matejki – lubię pędzel Matejki; czytam Sienkiewicza zamiast czytam dzieła Sienkiewicza (tu swoisty skrót myślowy)

Komentarz:

Zapamiętaj te rodzaje metafor! Mogą przydać się przy analizie wiersza. Niestety, aby napisać dobre wypracowanie z poezji, nie wystarczy być wrażliwym człowiekiem, czuć literaturę i sztukę. Konieczna jest także ściśle określona wiedza teoretycznoliteracka: typy rymów, wersyfikacji, rytmów, rodzaje liryki. Powinieneś umieć rozpoznać gatunek wiersza, określić podmiot liryczny i adresata.

Zobacz:

Zadanie 35 – SZKOŁA PISANIA