AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 33

Jak rozumiesz następujące wyrazy obce:

  • analogia
  • antynomia
  • deformacja
  • eskalacja
  • spektakularny

Czy masz jakiś pomysł na ich użycie?

Odpowiedź:

  • analogia równoległość, podobieństwo, np. analogiczne dzieje bohatera, analogiczne ujęcie tematu itd.
  • antynomia różnica, przeciwieństwo, np. Antynomia utworów polega na… Twórca prezentuje tu antynomię dwóch światów…
  • deformacja odkształcenie, np. deformacja świata w powieści
  • eskalacja narastanie czegoś, np.: eskalacja żądań, napięcia
  • spektakularny widowiskowy, pokazowy, sugestywny, np. To był spektakularny gest.

Komentarz:

W testach maturalnych często pojawiają się pytania sprawdzające Twoją znajomość wyrazów obcych. Nie bagatelizuj tego. Czasami nieznajomość jednego słowa utrudnia zrozumienie całego akapitu! Ponadto posługując się słowami obcego pochodzenia, uatrakcyjnisz i wzbogacisz każdą pracę pisemną. Pamiętaj jednak, by nie używać wyrazów, których nie rozumiesz lub nie jesteś pewien ich znaczenia! Warto dużo czytać, a każde słowo, co do którego masz wątpliwości, sprawdzać w słowniku wyrazów obcych.

Zobacz:

Zadanie 34 – SZKOŁA PISANIA