AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 32

“Uważam, że…” to często powtarzane sformułowanie. Jakich słów użyłbyś zamiennie?

Odpowiedź:

  • myślę, sądzę, twierdzę, mniemam, że…
  • jestem zdania, że…
  • według mnie, moich poglądów, zapatrywań…

Komentarz:

To kolejne ćwiczenie, które ma poszerzyć Wasz słownik. W poprzednim szukaliście zamienników dla słów, w tym zaś ćwiczeniu – dla całego zwrotu. Z tym akurat sformułowaniem często macie kłopot, ponieważ jest ono kluczowe dla każdej pracy, która wymaga od Was przedstawienia własnego zdania.

Zobacz:

Zadanie 33 – SZKOŁA PISANIA