AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 29

Sformułuj dwa argumenty za lub przeciw obecności dzieł Adama Mickiewicza w kanonie lektur szkolnych.

Odpowiedź:

Przeciw

  • Dzieła Mickiewicza nie przemawiają do współczesnej młodzieży, są za trudne dla przeciętnego licealisty i nie poruszają tematów, które znajdują się w centrum zainteresowania młodzieży.
  • Jest dużo ciekawych książek, o których licealiści chętnie porozmawialiby na lekcjach polskiego, dlaczego więc mają ten cenny czas poświęcać na czytanie i rozmawianie o utworach, które ich nudzą.

Za:

  • Mickiewicz to naprawdę wielki poeta, bez znajomości jego dzieł niemożliwe jest zrozumienie wielu współczesnych powieści czy wierszy, których autorzy na różne sposoby nawiązują do dzieł wieszcza.
  • Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach języka polskiego mogło zabraknąć dzieł najwybitniejszego polskiego poety.

Komentarz:

To bardzo ważne ćwiczenie, szczególnie przydatne dla tych, którzy mają problemy z pisaniem rozprawki. Ale umiejętność argumentowania jest niezwykle przydatna także w codziennym życiu. Nie wystarczy bowiem mieć tylko własne zdanie na jakiś temat, trzeba umieć je obronić, uzasadnić – a do tego służą właśnie argumenty.

Zobacz:

Zadanie 30 – SZKOŁA PISANIA