AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 30

Których z wymienionych niżej twórców zaliczamy do epoki Młodej Polski?

  • a) Jana Kasprowicza, Gabrielę Zapolską, Jarosława Iwaszkiewicza
  • b) Wisławę Szymborską, Jana Chryzostoma Paska, Kazimierza Przerwę-Tetmajera
  • c) Gabrielę Zapolską, Kazimierza Przerwę-Tetmajera, Stanisława Przybyszewskiego
  • d) Gabrielę Zapolską, Marię Konopnicką, Henryka Sienkiewicza

Odpowiedź:

c)

Komentarz:

Ktoś, kto nie zna historii literatury polskiej, nie operuje swobodnie przynajmniej najważniejszymi nazwiskami, ma niewielkie szanse na napisanie dobrej pracy maturalnej. Dlatego – warto ćwiczyć. Tego typu zadania testowe, jeśli liczy się czas, najlepiej rozwiązywać metodą eliminacji. Punkt b) odpada natychmiast ze względu na Szymborską, chyba każdy wie, że poetka żyje i ma się nieźle, nijak jej więc do Młodej Polski nie dopasujemy. Punkt c) dyskwalifikuje natychmiast obecność Konopnickiej i Sienkiewicza, punkt a) z kolei może sprawić trudności, bo niepasujący tu twórca nie jest szalenie popularny, musisz po prostu go znać. Jeżeli to pytanie sprawiło Ci trudność – musisz chyba nadrobić poważne zaległości.

Zobacz:

Zadanie 31 – SZKOŁA PISANIA