AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 28

Jak rozumiesz następujące słowa Arystotelesa: “Wszystkie nauki są potrzebniejsze od filozofii, ale żadna nie jest lepsza.”?

Odpowiedź:

Choć filozofia nie jest nauką “praktyczną” i bezpośrednio nie służy postępowi technicznemu czy innym praktycznym dziedzinom, to jednak jest lepsza od nich, ponieważ odnosi się do duchowej sfery człowieka i próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z jego egzystencją.

Komentarz:

To pytanie o interpretację cytatu, jak zwykle więc muszę zaznaczyć, że masz pełne prawo do swojej własnej interpretacji. Pamiętaj jednak, że każda interpretacja, zarówno krótkiego zdania, jak i obszernego utworu, musi być oparta na przesłankach wynikających z tekstu, inaczej może stać się nadinterpretacją.

Zobacz:

Zadanie 29 – SZKOŁA PISANIA