AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 22

a) Wpisz wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie:

 • Byłem tam przed półtora (miesiąc)……………..
 • Zabrakło mi jednego (punkt)…………………
 • Ten dom jest dwa i pół (raz)……………….. większy niż tamten.
 • Myślę o (oboje; rodzice)………………………

b) Uzupełnij zdania tak, aby powstały związki frazeologiczne:

 • łapać……….. w żagle
 • sypać……………. w oczy
 • stroić się w cudze………….
 • podrzucać komuś…………… jajo
 • porywać się z ……………… na słońce
 • Janusowe………………
 • pyrrusowe…………….
 • przekroczyć………………
 • pokazać………… pazur

Odpowiedź:

a)

 • miesiącem
 • punktu
 • razy
 • obojgu rodzicach

b)

 • wiatr
 • piaskiem
 • piórka
 • kukułcze
 • motyką
 • oblicze
 • zwycięstwo
 • Rubikon
 • lwi

Komentarz:

Poprawność językowa oraz sprawne i bezbłędne posługiwanie się związkami frazeologicznymi to ważne aspekty Twojej pracy pisemnej. Rozwiąż ćwiczenie i upewnij się, czy na pewno znasz znaczenie wszystkich zwrotów i wyrażeń! Związki frazeologiczne i obce zwroty mogą bardzo uatrakcyjnić Twoją pracę, pod warunkiem, że dobrze je znasz i poprawnie stosujesz.

Zobacz:

Zadanie 23 – SZKOŁA PISANIA