AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 21

Wypisz pięć zagadnień, które należy poruszyć przy temacie: Ścieranie się postawy oświeceniowej i romantycznej w “Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.

Odpowiedź:

  1. Człowiek oświecenia
  2. Ideały doby romantyzmu
  3. Romantyczna krytyka światopoglądu oświeceniowego
  4. Młodość jako siła napędowa pokolenia romantyków
  5. Uniwersalność Ody do młodości

Komentarz:

Przy pisaniu krótkiego wypracowania nie zawsze jest sens w opracowywaniu szczegółowego planu. Czasami wystarczy po prostu przygotować sobie listę zagadnień, które zamierzasz poruszyć i które powinny wyczerpać temat. W każdym razie taka lista jest zawsze pomocna i powinna stanowić punkt wyjścia Twojej pracy (a także planu, jeśli go potrzebujesz).

Zobacz:

Zadanie 22 – SZKOŁA PISANIA