AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 55

Co łączy poniższe cytaty? Do jakiego tematu pracy mógłbyś je wykorzystać?

Nic co się stało pod sklepieniem niebios,
Bez Twej woli się nie stało

Jan Kasprowicz, Hymny

Kiedy patrzę na Twoje niebiosa, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś ustanowił:
Cóż jest człowiek, że pamiętasz o nim, syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Księga Psalmów,
Psalm 8

Nim się przed swoją nicością ukorzę
Smutno mi Boże!

Juliusz Słowacki, Hymn

Odpowiedź:

Cytaty można wykorzystać, pisząc pracę na temat relacji: Bóg – człowiek, którą – każdy na swój sposób – obrazuje.

Komentarz:

Cytaty są bardzo ważną stroną pracy. Ich umiejętne wykorzystanie to połowa sukcesu. Cytat to nie tylko dobry pomysł na rozpoczęcie pracy, może też posłużyć do jej efektownego zakończenia. Kiedy przytaczacie cudze myśli, staraj się opatrzyć je własnym komentarzem. Pamiętaj, że wizja Boga w literaturze, choć bierze się oczywiście z Biblii, nie jest nienaruszalna. Bóg ma różne oblicza – raz jest karzący i srogi, innym razem – miłosierny i wybaczający. Podobnie jest z relacją: Bóg – człowiek. Różna bywa przestrzeń, dystans między nimi. Wiele lektur obrazuje ten problem.

Zobacz:

Zadanie 56 – SZKOŁA PISANIA