Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy jest niezbędny dla przedstawicieli wielu zawodów. Kto powinien pomyśleć o ukończeniu kursu tego typu i komu potrzebny jest tytuł ratownika KPP? Ile trwa kurs KPP? Jakie zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy poruszane są podczas kursów KPP? Tego dowiecie się, czytając nasz nowy artykuł.

Kurs KPP – na czym polega? Jak wpłynie na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Celem kursu KPP jest ujednolicenie wiedzy i umiejętności służb ratowniczych – strażaków, policjantów oraz ratowników wodnych i górskich – którzy jako pierwsi mają kontakt z poszkodowanymi w wypadkach. Pierwsze minuty po zdarzeniu są kluczowe dla poszkodowanego, a odpowiednie działania podjęte przez przeszkolone osoby mogą znacząco zwiększyć szanse na jego przeżycie. Kurs KPP trwa 66 godzin i obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, a wymogi co do jego przebiegu zostały określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Szkolenie KPP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do pracy w policji i nie tylko

Kurs KPP jest skierowany głównie do osób związanych z jednostkami współpracującymi z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego. Są to pracownicy służb takich jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wojsko Polskie. Kursy tego typu są jednak otwarte również dla osób spoza tych jednostek – a więc wszystkich, którzy po prostu chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kursy KPP z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Czego nauczycie się na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Program kursu KPP jest ściśle określony przez przepisy prawne. Składa się on z 66 godzin zajęć, z czego 41 godzin przeznaczono na praktykę, a 25 godzin na teorię. Kursanci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tlenoterapii, tamowania krwotoków, opatrywania ran, unieruchamiania złamań i zwichnięć, ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, postępowania przeciwwstrząsowego, ewakuacji z miejsca zdarzenia, wsparcia psychicznego oraz prowadzenia wstępnej segregacji medycznej.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – kurs KPP prowadzony przez doświadczonych instruktorów

Ukończenie kursu KPP może przynieść wiele korzyści – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W tym kontekście posiadanie tytułu ratownika jest przede wszystkim atutem przy rekrutacji do służb mundurowych. Może także zwiększyć atrakcyjność pracownika na rynku pracy i przyczynić się do podwyższenia wynagrodzenia w aktualnym miejscu pracy – nawet, jeśli firma nie jest związana ze służbami. W życiu prywatnym umiejętności nabyte na kursie KPP mogą okazać się bezcenne w sytuacjach awaryjnych. Znajomość zasad pierwszej pomocy pozwala na skuteczne udzielenie pomocy poszkodowanym, zwiększając pewność siebie i przygotowując na różne niebezpieczeństwa.