Przez lata Polacy przekraczali zachodnią granicę, aby rozpocząć dobrze płatną pracę. Imali się różnych zajęć, głównie fizycznych. Niestety, były to czynności wykonywane często „na czarno”, tj. bez żadnej umowy.

W dzisiejszych czasach zdarza się, że to do naszego kraju przybywają ludzie z innych krajów w celach zarobkowych. Na szczęście im proponowane jest legalne zatrudnienie w ramach tzw. outsourcingu.

Definicja słowa outsourcing

Nazwa, którą przywołaliśmy powyżej, to tak naprawdę skrót, który powstał z trzech angielskich wyrazów: outside, resource, using. Tłumacząc na język polski, chodzi tutaj konkretnie o wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Tyle teorii. Ważniejsza jest praktyka.

Okazuje się, że mowa o przejęciu przez specjalistyczną i doświadczoną w danej dziedzinie firmę części obowiązków innego podmiotu, na podstawie zawartej wcześniej umowy. Co ciekawe, wymienia się outsourcing kontraktowy (zewnętrzny) i kapitałowy (wewnętrzny), ale nas będzie w niniejszym tekście interesował ten trzeci, czyli pracowniczy.

Dzięki niemu możliwe jest legalne zatrudnienie pracowników z zagranicy, oddelegowanych do określonych zadań. Z tego typu rozwiązania płyną wyraźne korzyści.

Braki kadrowe? Jest na to sposób!

Niektóre osoby mogą wyrażać swój sprzeciw, nie zgadzając się na to, aby cudzoziemcy zajmowali „polskie” stanowiska. Spokojnie. Wystarczy zasięgnąć szczegółowych informacji. Wtedy okaże się, że w naszej pięknej ojczyźnie brakuje wykwalifikowanych fachowców z różnych branż. Stąd właśnie warto przeprowadzać rekrutację obcokrajowców, aby zachować ciągłość produkcyjną w danych zakładach.

Tym zajmuje się firma Amer International. Legalne zatrudnienie pracowników z zagranicy to dla niej żaden problem. Jako doświadczona agencja od pewnego czasu z przyjemnością, dość powszechnie i jednocześnie z powodzeniem stosuje ową praktykę. Konkretniej tłumacząc: łączy cudzoziemców pragnących znaleźć stałe źródło utrzymania z wybranymi, godnymi zaufania pracodawcami. Zawsze działa w interesie obu stron, dlatego żaden człowiek, który nie mówi w języku polskim, nie powinien obawiać się „nieuczciwych zagrań”. To dla niego okazja na szeroki rozwój zawodowy i nowe perspektywy na lepszą przyszłość.

Gdzie widoczny jest deficyt personelu?

Co prawda nie we wszystkich gałęziach przemysłu obcokrajowiec z łatwością otrzyma zgodne z przepisami zatrudnienie, ale są takie, w których dość szybko może je zdobyć. Chodzi przede wszystkim o budownictwo, więc szczęśliwi będą pracownicy fizyczni (murarze, ślusarze, spawacze itp.).

Jednak również inne osoby mają szansę zarabiać, wykonując czynności wymagające czegoś więcej niż tężyzny fizycznej. Mamy tutaj na myśli chociażby branżę IT czy pracę polegającą na opiekowaniu się ludźmi w podeszłym wieku.

Amer International to przykład bardzo profesjonalnej agencji pracy. Podejmuje ona wszelkie niezbędne kroki. Na jej barkach spoczywa bowiem dość skomplikowany proces rekrutacyjny, wliczając wszelkie formalności i radzenie sobie z regulacjami prawnymi.

Zanim jednak skupi się na zadaniu, jakim jest legalne zatrudnienie pracowników z zagranicy (najczęściej z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, czyli państw dawnego bloku wschodniego, ale też z Pakistanu i Bangladeszu), najpierw – co niezwykle ważne – dopasuje konkretnego kandydata do wymaganego stanowiska i załatwi mu legalny pobyt w Polsce!

Najważniejsze korzyści

Na koniec przyjrzyjmy się najważniejszym korzyściom, jakie daje outsourcing pracowników z zagranicy dla polskich przedsiębiorstw. Zagubiony w nowej rzeczywistości obcokrajowiec potrzebuje uczciwej, pomocnej dłoni.

Gdzie ma szukać wsparcia? Amer International to właśnie doskonały partner w zakresie załatwiania zezwoleń o pracę. Wszak już tysiące przyjezdnych znalazło dzięki tej agencji odpowiednie dla siebie zatrudnienie. Mało tego, otrzymało jeszcze bezpłatne zakwaterowanie oraz karty pobytu.

Pracodawcy też są oczywiście zadowoleni z takiego rozwiązania. Po pierwsze uzupełniają w ten sposób wyraźne braki kadrowe we własnych przedsiębiorstwach. Po drugie mają dostęp do wykwalifikowanych , najlepszych pracowników, nie tylko z Europy Wschodniej.

Redukują też koszty bezpośrednio związane z obsługą kadrową i administracyjną! Nie dziwne zatem, że outsourcing cieszy się coraz większą popularnością.