Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu – uczelnia wyspecjalizowana w kształceniu przyszłych prawników

Czego potrzebuje uczelnia do prawidłowego, naprawdę solidnego przygotowania swoich studentów do wykonywanie jednego z wielu zawodów prawniczych? Z całą pewnością doświadczenia w tym zakresie oraz profesjonalnej kadry akademickiej. Jedno i drugie znaleźć można na studiach prawniczych we Wrocławiu prowadzonych przez Wyższą Szkołę Prawa. Uczelnia ta posiada w swojej ofercie 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, na których samego prawa i związanych z nim zagadnień studenci uczą się przede wszystkim poprzez praktykę. Widać to choćby na przykładzie najczęściej stosowanych metod nauczania na omawianych studiach prawniczych, którymi są:

  • analiza orzecznictwa,
  • praca z aktami,
  • symulacje rozpraw sądowych,
  • rozwiązywanie kazusów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych,
  • pisanie pism procesowych.

Praktyczne podejście do kształcenia studentów prawa we Wrocławiu przekłada się na możliwości, jakie czekają na absolwentów Uczelni. A możliwości te są naprawdę spore, gdyż oprócz tak oczywistego wyboru, jak ubieganie się o aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną czy radcowską, absolwenci studiów prawniczych w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu mogą również pójść ścieżką kariery w przedsiębiorstwach prywatnych lub państwowych, w których zajmować się będę obsługą prawną, doradztwem czy prowadzeniem negocjacji biznesowych.

Praktyka w każdym wymiarze – tak pod względem doboru kadr, jak i możliwości uczestniczenia w praktykach zawodowych

Zajęcia na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu prowadzone są przez grono specjalistów posiadających praktyczne doświadczenie w swoich dziedzinach. Są wśród nich sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni oraz notariusze. Ponadto studenci realizują praktyki zawodowe, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia praktyczne.

Podmiotów, w których studenci Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu mogą odbywać swoje praktyki prawne, wciąż przybywa, Uczelnia podpisuje kolejne porozumienia z kancelariami i instytucjami. Właśnie tego typu działania składają się na to, iż wybór studiów prawniczych we Wrocławiu to wybór nowego, praktycznego podejścia do kształcenia.