Wybór ścieżki kariery zawodowej jest bardzo ważny. Jednocześnie musimy być świadomi tego, że współczesny rynek pracy jest dynamiczny. Wiele osób kilkukrotnie lub więcej razy w swojej karierze się przekwalifikowuje, by dopasowywać do wymogów pracodawców. To nie znaczy, że w każdej profesji sprawdzają się równie dobrze. Aby zweryfikować, gdzie nasze predyspozycje osobowościowe są szczególnie pożądane i spełnimy zwoje zawodowe marzenia, warto przeprowadzić test osobowości Hollanda.

Test Hollanda – co to takiego?

Nazwa testu pochodzi od jego twórcy – Johna Lewisa Hollanda. Ten amerykański psycholog skonstruował arkusz składający się z 90 pytań pozwalających określić typ osobowości zawodowej. Najczęściej wyniki pokazują, że mamy do czynienia z mieszanką kilku różnych typów. Wyróżnia się sześć podstawowych typów osobowościowych:

– realistyczny

– tradycjonalista

– inicjator

– badawczy

– artystyczny

– społeczny

Na podstawie wyników z testu wybiera się trzy typy, ze szczególnym naciskiem na typ dominujący.

Profesjonalny Test Hollanda znajdziesz na stronie: https://wartoszkolic.pl/baza-wiedzy/test-hollanda-okresl-swoj-typ-osobowosci-zawodowej/

Jak przydaje się to w wyborze kariery?

Po przeprowadzeniu testu łatwiej dostrzec i zrozumieć nasze naturalne predyspozycje i zainteresowania. To daje obiektywny obraz własnych możliwości, łatwiej wybrać potencjalne ścieżki kariery. Dla przykładu osoba mająca typ osobowości badawczy sprawdzi się jako inżynier, naukowiec, programista. Dla osoby o typie osobowości społecznym idealne mogą się okazać takie zawody jak nauczyciel, pielęgniarz albo terapeuta. Natomiast osobowość artystyczna może odnaleźć się na przykład w grafice komputerowej albo fotografii.

Test Hollanda jest przydatnym narzędziem na przykład w pracy doradcy zawodowego. Po przeprowadzeniu analizy wyników może podpowiedzieć, w jakim kierunku powinniśmy kształtować naszą karierę. Jest to wskazówka, gdzie szukać zatrudnienia, jakie odbyć kursy zawodowe w celu podniesienia kwalifikacji bądź, jakie studia podyplomowe warto rozpocząć.

Test Hollanda coraz powszechniej stosowany w firmach

Z testem Hollanda możemy spotkać się dość często podczas rekrutacji na różne stanowiska. O ile same dokumenty aplikacyjne to w dużej mierze suche fakty na temat kandydata, o tyle profil osobowościowy pozwala go bardziej poznać i określić, czy będzie odpowiednią osobą na danym stanowisku. Narzędzie te wykorzystuje się również w przypadku już zatrudnionych pracowników. Mając przejrzyste wyniki testu, można wspólnie z pracownikiem planować dalszy rozwój zawodowy w strukturze firmy. Dzięki temu pracownik wykonuje swoje zadania efektywnie, czuje się dobrze na swoim stanowisku pracy i jest mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego.

Bardzo powszechne jest tworzenie mniejszych zespołów i grup projektowych. Poprzez analizę umiejętności i preferencji zawodowych kierownik może tak dopierać członków, by grupa była różnorodna. Odmienne predyspozycje i umiejętności pozwolą wykorzystać potencjał grupy, tym samym lepiej osiągać cele biznesowe.

Podsumowanie

Wśród narzędzi, jakie pomagają w określaniu ścieżki kariery, wymienia się test Hollanda. Pozwala zdefiniować predyspozycje osobowościowe i określić, w jakich obszarach da się je wykorzystać. Można go rozwiązać na własną rękę, spotkać się z nim u doradcy zawodowego i w firmie, w której staramy się o pracę lub jesteśmy zatrudnieni.