W trakcie nauki języka angielskiego każdy uczeń musi zapoznać się aż z dwunastoma czasami gramatycznymi. Część czasów okaże się wyjątkowo prosta, część może być bardziej wymagająca, ponieważ brakuje polskich odpowiedników gramatycznych. Może wydawać się to sporo wiedzy do przyswojenia, ale kiedy się te czasy pogrupuje i zrozumie, czym się różnią, sprawa staje się dużo bardziej przejrzysta. Każdy jest w stanie opanować angielską gramatykę.

Oto wszystkie czasy w angielskim i ważne informacje na ich temat ich zastosowania!

Czasy przeszłe (PAST) i ich zastosowanie

 • Past Simple — używany do opisu działań, które zostały wykonane w przeszłości (nawyki, czynności stałe, powtarzalne, skończone, sytuacje stałe).
 • Past Continuous — czynność wykonywana w przeszłości w specyficznym momencie, co najmniej dwie czynności odbywające się w przeszłości jednocześnie.
 • Past Perfect — czas zaprzeszły, mówi o czynności, która miała miejsce w przeszłości przed określonym momentem w czasie albo stan, który zaczął się wcześniej i trwał przed określonym momentem w przeszłości.
 • Past Perfect Continuous — tak zwana czynność „zaprzeszła”, która trwała przez jakiś fragment czasu w przeszłości, zanim wydarzyła się inna czynność.

Czasy teraźniejsze (PRESENT) i ich zastosowanie

 • Present Simple — używany do opisu działań, które odbywają się regularnie lub obecnie, a także do opisu czynności powtarzalnych, nawyków, sytuacji stałych i zawsze prawdziwych.
 • Present Continuous — czynność odbywająca się w momencie mówienia, czynności tymczasowe, plany na najbliższą, określoną przyszłość, zmieniające się sytuacje.
 • Present Perfect — czynności, które zadziału się w przeszłości, a których skutki można zaobserwować w teraźniejszości, czynności oraz stany, które rozpoczęły się w przeszłości i wciąż trwają.
 • Present Perfect Continuous — czynności, które zaczęte w przeszłości, nadal trwają, a także działania, które wydarzyły się przed momentem, a ich skutki w dalszym ciągu są widoczne w trakcie mówienia.

Czasy przyszłe (FUTURE) i ich zastosowanie

 • Future Simple — przewidywania związane z przyszłością, decyzje podjęte w trakcie mówienia, obietnice, prośby skonstruowane jako pytania, groźby.
 • Future Continuous — czynność w przyszłości, która ma dziać się w określonym momencie czasu, przypuszczenia dotyczące przyszłości/obecności.
 • Future Perfect — czynność w przyszłości, która w danym momencie będzie zakończona oraz stany w przyszłości, które będą trwać przez dłuższy fragment czasu.
 • Future Perfect Continuous — czynność w przyszłości, która w danym momencie będzie odbywać się od dłuższego czasu, gdy podajemy, jaka ilość czasu ma upłynąć od momentu zaczęcia danej czynności.

Jak można zauważyć, podział na czasy w języku angielskim jest dosyć logiczny. Nazwa każdego rozpoczyna się od określenia, czy dotyczy on teraźniejszości, przeszłości, czy też przyszłości. Każdy z nich dzieli się następnie na typ — Simple (prosty) i Continuous (ciągły). Warto jednak przyswajać tego rodzaju wiedzę z doświadczonym nauczycielem/lektorem, by mieć pewność, że stosuje się je poprawnie. Potrzebną pomoc możesz znaleźć w szkołach dla dzieci i młodzieży online jak https://www.novakid.pl/. Powodzenia w nauce!