Zawody medyczne od zawsze cieszyły się ogromną popularnością, jak również uznawane były za jedne z najbardziej prestiżowych. Nic więc dziwnego, że studia pielęgniarskie cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród szerokiego grona użytkowników. Co warto o nich wiedzieć?

Pielęgniarstwo i jego krótka charakterystyka

Studia pielęgniarskie II stopnia, trwają dwa lata. Celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu medycznego, jakim jest pielęgniarstwo. Prezentowany zakres wiedzy umożliwia rozszerzenie zdobytych kompetencji zawodowych na studiach I stopnia. W ciągu trwania czterech semestrów odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Warszawska Akademia Medyczna przygotowuje swoich absolwentów do wykonywania zawodu pielęgniarza wedle najnowszej wiedzy naukowej, jak również najwyższych standardów etyki zawodowej. Potrzeby zdrowotne pacjentów stawiane są zawsze na pierwszym miejscu- w takim duchu do wykonywania zawodu wkraczają osoby, które kończą studia.

Dlaczego warto ukończyć studia pielęgniarskie?

Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród szerokiego grona osób, które pragną dołączyć do grona personelu medycznego. Co więcej, nieprzerwanie od długiego czasu obserwuję się wzmożone zapotrzebowanie na osoby, które posiadają właściwe wykształcenie do wykonywania zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza. W placówkach medycznych, opiekuńczo- wychowawczych, społecznych oraz oświatowych, obserwuje się ciągły deficyt osób, które pracują na takich stanowiskach. Można więc śmiało załóż, że kończąc studia pielęgniarskie, odnajdziemy pracę w swoim wymarzonym zawodzie.

Umiejętności zdobyte w toku studiów

Pielęgniarstwo jest kierunkiem praktycznym. W ramach toku studiów absolwenci zyskują całą, różnorodną gamę bardzo wielu umiejętności praktycznych, ale także solidną dawkę niezbędnej wiedzy i zagadnień teoretycznych. Do najbardziej znaczących zaliczyć należy:

  • nauka nowoczesnych, udoskonalonych metod oraz technik, których celem jest poprawa jakości zapewnianej opieki pielęgniarskiej,
  • szeroki rozwój praktyki pielęgniarskiej, w tym m.in.: ocena stanu zdrowia pacjenta, doskonałe rozpoznanie czynników szkodliwych czy rozpoznanie potrzeb zdrowotnych pacjentów,
  • umiejętność krytycznego myślenia, jak również prowadzenia badań naukowych,
  • umiejętność wdrożenia zasad medycyny opartej na faktach, powszechnie znanej jako EBM,
  • indywidualny rozwój zawodowy i samodoskonalenie.

W ramach podejmowanych zagadnień, po ukończeniu studiów pielęgniarskich, każdy absolwent jest doskonale przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań, które leżą w kompetencji wykwalifikowanej pielęgniarki czy pielęgniarza. To przede wszystkim specjalistyczna opieka nad pacjentem czy organizowanie i zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej będzie nieocenioną umiejętnością praktyczną wykorzystywaną każdego dnia pracy w zawodzie.

Studia pielęgniarskie to kierunek, w ramach których absolwencie będą przygotowani do wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, jak również leczniczych i rehabilitacyjnych.

Kończąc pielęgniarstwo, uzyskuje się tytuł zawodowego magistra pielęgniarstwa. Co więcej, zdobyte kwalifikacje uznawane są na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wysoka jakość nauczania, jaką oferuje Warszawska Akademia Medyczna to gwarancja zadowolenia i perfekcyjnego przygotowania do wykonywania wybranego zawodu.