Zdrowie Publiczne to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie elementy nauk medycznych, społecznych i humanistycznych z naukami o zdrowiu. Program nauczania obejmuje przede wszystkim wiedzę o człowieku, jego zdrowiu i chorobach. Dodatkowo kształcenie opiera się na zagadnieniach dotyczących finansowania jednostek zdrowia, ich organizacji i zarządzania nimi.

Kto powinien wybrać kierunek studiów Zdrowie Publiczne?

Zdrowie Publiczne to kierunek dedykowany maturzystom, którzy wiążą swoją przyszłość z ochroną zdrowia, jednak nie planują pracować w zawodzie medycznym. Kandydat na te studia powinien odnajdywać się w różnych dziedzinach, ponieważ edukacja ma wszechstronny charakter. Zdrowie Publiczne przeznaczone jest dla osób, które chcą zawodowo zarządzać placówkami medycznymi.

Jak wygląda studiowanie Zdrowia Publicznego?

Program nauczania na kierunku Zdrowie Publiczne obejmuje promocję zdrowia, zarządzanie, marketing, epidemiologię oraz toksykologię. Zdobytą wiedzę determinuje w dużej mierze wybrana przez studenta specjalizacja. Studia na kierunku Zdrowie Publiczne pozwalają na uzyskanie kompetencji w zakresie:

 • kreowania programów społecznych,
 • realizacji założeń strategii ochrony zdrowia,
 • tworzenia programów badań profilaktycznych,
 • wykonywania zadań z zakresu promocji zdrowia,
 • skutecznej komunikacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kompleksowo zajmuje się zdrowiem całego społeczeństwa. W swojej pracy tworzy programy profilaktyczne i akcje badań przesiewowych. Ponadto posiada kompetencje do zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, może zajmować się profilaktyką prozdrowotną, marketingiem i promocją zdrowia. Z pewnością znajdzie zatrudnienie jako:

 • urzędnik – stanowisko zajmowane w jednostkach samorządowych, rządowych, NFZ, ZUS lub PZH; do obowiązków może należeć np. edukacja zdrowotna, organizowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, koordynowanie pracy konsultantów wojewódzkich czy nadzór nad placówkami medycznymi,
 • pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznych – pełnienie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w różnych organizacjach, kontrola rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i edukacja zdrowotna,
 • pracownik podmiotu leczniczego – zarządzanie placówką medyczną, kontrola finansów, realizacji zamówień publicznych i organizacja pracy w podmiocie; zatrudnienie można znaleźć w szpitalach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • pracownik firmy promującej zdrowie – przeprowadzanie audytów zdrowotnych w firmach, coaching zdrowotny, opracowywanie programów profilaktycznych dla pracowników i działania marketingowe,
 • przedstawiciel handlowy – promowanie usług i produktów medycznych,
 • naukowiec – prowadzenie badań na temat stanu zdrowia społeczności w instytucjach badawczych i na uczelniach.

Zdrowie Publiczne – studia licencjackie w Warszawie

Troska o zdrowie wymaga obecnie interdyscyplinarnego kształcenia. Zdrowie Publiczne łączy w sobie wiedzę medyczną, społeczną, zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa. Jedną z uczelni, która w swojej ofercie posiada ten kierunek, jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Proponuje przyszłym studentom kształcenie I stopnia, które otwiera przed absolwentem interesujące ścieżki kariery. Studia na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie to połączenie wiedzy medycznej z umiejętnościami menedżerskimi. Uzyskana wiedza i nabyte w toku studiów kompetencje pozwolą absolwentom na wykonywanie obowiązków zawodowych, których celem jest usprawnienie działalności systemu ochrony zdrowia.