Tag "Bolesław Śmiały"

Polska w okresie walki cesarstwa z papiestwem

Panowanie Bolesława II Śmiałego (1058-1079) Następcą Kazimierza Odnowiciela został jego syn Bolesław II Śmiały. Dążył on do wzrostu międzynarodowego znaczenia Polski. Ingerował w sprawy wewnętrzne Rusi, Czech i Węgier (1069 i 1073). Sukcesy Bolesława w Czechach i na Węgrzech łączyły się z wypierania z nich wpływów niemieckich i osadzaniem na ich tronach władców zaprzyjaźnionych z Polską. Jako sojusznik wrogiego cesarzowi papieża Grzegorza VII, Bolesław II Śmiały znalazł się w obozie

Bolesław Śmiały

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomki: Śmiały, Szczodry Personalia rodziców: Kazimierz Odnowiciel, książę Polski i Dobronega, córka Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego Urodzony: ok. 1042 Stan cywilny: żonaty z księżniczką ruską lub niemiecką (imię żony nieznane) Dzieci: Mieszko Zawód: książę (lata 1058 – 1076), a potem król Polski Koronowany: Boże Narodzenie 1076 Zmarł: 2 lub 3 kwietnia 1081 Pochowany: miejsce nieznane (może w Tyńcu pod Krakowem) Początek rządów Kiedy w 1058 r. umierał książę Kazimierz zwany Odnowicielem,

Państwa wczesnofeudalne – Polska

Wczesnofeudalna Polska pojawia się w połowie X w. w wyniku przekształcenia organizacji plemiennej – polańskiej, w państwo ponadplemienne. Mimo niewątpliwych zasług legendarnych poprzedników, za twórcę państwa, a co najmniej pierwszego, historycznego władcę, uważany jest Mieszko I. W ciągu swego panowania (druga poł. X w.), zapewnił krajowi granice w przybliżeniu podobne do dzisiejszych. Szczególną uwagę poświęcił ujściu Odry i opanowaniu Pomorza, a u schyłku swych rządów – Śląsku. Poprzez przyjęcie chrztu