Tag "Homer Iliada"

Iliada do prac pisemnych

Iliada stanowi znakomitą literaturę podmiotu do prezentacji wokół tematów: • wojny w literaturze (wojna jako temat literatury) • rycerstwa, typu rycerzy (Achilles, Hektor, Odys) • literackich scen pojedynków (Achilles kontra Hektor) • literackich spotkań wrogów (rozmowa Achillesa z Priamem) • literackich scen rozstań (rozstanie Hektora z Andromacha) • literackich portretów ojców (Priam, Hektor) • toposu przyjaźni w literaturze (Achiles i Patroklos) • mitologii jako tematu literackiego • relacji ludzie –

Co to jest kwestia homerycka?

Zasadnicze różnice w sposobie pojmowania i opisywania rzeczywistości między Iliadą a Odyseją, zupełnie różne zobrazowanie postaci Odysa – jednego z głównych bohaterów obu utworów (jego charakteru, poglądów, poczynań i wypowiedzi), a także drobne, choć wyraźne odmienności w strukturze tzw. porównań homeryckich – jednego z najbardziej charakterystycznych elementów twórczości Homera, powodowały, że od wielu wieków badacze zastanawiają się nad faktycznym autorstwem Iliady i Odysei. Francuscy badacze w wieku XVII wpadli na pomysł, że eposy wywodzą się z twórczości wędrownych śpiewaków. Potem twierdzono,