Zasadnicze różnice w sposobie pojmowania i opisywania rzeczywistości między Iliadą a Odyseją, zupełnie różne zobrazowanie postaci Odysa – jednego z głównych bohaterów obu utworów (jego charakteru, poglądów, poczynań i wypowiedzi), a także drobne, choć wyraźne odmienności w strukturze tzw. porównań homeryckich – jednego z najbardziej charakterystycznych elementów twórczości Homera, powodowały, że od wielu wieków badacze zastanawiają się nad faktycznym autorstwem Iliady i Odysei.

Francuscy badacze w wieku XVII wpadli na pomysł, że eposy wywodzą się z twórczości wędrownych śpiewaków. Potem twierdzono, że Iliada i Odyseja funkcjonowały jako twórczość ustna, a spisano je dopiero w VI w. p.n.e.
Wiek XIX wniósł tezy nowe: a) oba dzieła napisał jednak ten sam człowiek; b) są to zbiory poematów różnych twórców, sumujące mity z przekazów ustnych.

Współcześnie do analizy obu tekstów wykorzystano nawet komputery, ale kwestia ta pozostanie raczej otwarta, choć podobieństwa tekstów sugerowałyby jednego autora: i Iliada, i Odyseja są utworami bardzo obszernymi, obydwa pokazują świat dworski, pisane są podobnym językiem.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Homer – twórca eposu