Tag "Jan Matejko"

Omów krótko obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, zwracając uwagę na symboliczne szczegóły.

Omów krótko obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, zwracając uwagę na symboliczne szczegóły. Pieśń Bogurodzica według Długosza została odśpiewana przez polskie rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem. Tak też przedstawia tę bitwę Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach. Znany jest również obraz Jana Matejki przedstawiający sławne polskie zwycięstwo. Omów krótko obraz, zwracając uwagę na symboliczne szczegóły. Grunwald 15 lipca 1410 r. wojska sprzymierzone Polski i Litwy odniosły zwycięstwo nad rycerstwem zakonu krzyżackiego. Jan Długosz pisał:

Stańczyk – Jan Matejko

Metryczka dzieła Tytuł: Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, kiedy wieść przychodzi o utracie Smoleńska Autor: Jan Matejko (1838-1893) Narodowość: Polak Rok powstania: 1862 Tematyka: historyczna Technika wykonania: olej na płótnie Wymiary: 88 x 120 cm Muzeum, w którym można obejrzeć dzieło: Muzeum Narodowe w Warszawie   Najpoważniejszy błazen Rzeczpospolitej występuje na obrazie Matejki z patriotycznym przesłaniem: Obudźcie się i ratujcie ojczyznę! Co widać? Na drugim planie przez uchylone drzwi widać pląsy towarzystwa dworskiego.

Nauczyć się czytać obraz. Opisz i zinterpretuj elementy obrazu Jana Matejki Stańczyk.

Nauczyć się czytać obraz. Opisz i zinterpretuj elementy obrazu Jana Matejki Stańczyk. Pierwszy plan Postać królewskiego błazna, pogrążonego w smutku i zadumie, zajmuje prawie całą przestrzeń obrazu. Czego się domyślamy? Stańczyk wyśmiewał brak patriotyzmu, prywatę, głupotę, chciwość, ignorancję szlachty i dworzan. Co może czuć Stańczyk z obrazu Matejki? Smutek, rozpacz, żal, zniechęcenie, załamanie, niepokój, gniew, złość, irytację, strach, bezradność, wstyd, ból, cierpienie, gorycz, lęk, a może nawet poczucie winy. Jakimi cechami  wyróżniał się Stańczyk? Mądry,

Co wiesz o sztuce polskiej XIX wieku?

Nazwiska do zapamiętania:   Jan Matejko;  Henryk Siemiradzki (Pochodnie Nerona);  Józef Chełmoński (Babie lato);  Wojciech Gerson (Krajobraz z Podhala);  Józef Szermentowski;  Aleksander Gierymski (Trumna chłopska);  Maksymilian Gierymski;  Aleksander Kotsis (Matula umarli);  Henryk Rodakowski (portrety). W sztuce polskiej II połowy XIX wieku, tak jak w Europie zaistniał nurt malarstwa realistycznego i wyodrębniło się też malarstwo historyczne. Niekwestionowanym mistrzem dzieł o tematyce historycznej pozostaje Jan Matejko, warto jednakże wspomnieć Henryka Siemiradzkiego, który malował tematy z historii

Historyzm w malarstwie i architekturze epoki

Temat historyczny stał się modny. Artyści odmalowywali dzieje swoich narodów, portretowali bohaterów. Najlepszym przykładem – nasz własny artysta – Jan Matejko. Ale i europejscy mistrzowie nie stronili od dawnych dziejów – w modę weszły całe cykle ukazujące dzieje narodu czy ludzkości. Akademicy pragnęli, by malarstwo historyczne było idealizowane: przecież miały upamiętniać heroizm, sławić wielkich bohaterów, dawać moralny przykład. Malarze nie zawsze wiernie trzymali się tych wytycznych – często podejmowali ważne tematy, ubierając

Sztuka pozytywizmu

Europejska sztuka realizmu Wiernie odtworzyć realny świat! Takie zadanie postawili sobie pisarze epoki – i nie tylko oni. Identyczny cel przyświecał twórcom sztuk plastycznych. Realizm jest więc najważniejszym nurtem w malarstwie tych czasów. Malarz realizmu chce mówić prawdę o swoim świecie, stwarzać fotografie ludzkiego życia, a nie tylko wybierać uznane przez autorytety akademickie. Oprócz realizmu odnotujmy też modny wówczas nurt historyczny (naszym mistrzem w tej dziedzinie był przecież Jan Matejko), a dla ciekawych – zjawisko prerafaelitów.