Tag "motyw domu rodzinnego"

Noce i dnie – Maria Dąbrowska

Epoka Maria Dąbrowska pisała swą wielką powieść w dobie międzywojennej (wydana w latach 1931-1934), ale pisała o przemijającej epoce, odchodzącej właśnie do historii. Początek akcji przypada przecież na osiemdziesiąte lata XIX wieku, finał – w drastycznym momencie wybuchu I wojny światowej. Poza tym znamienne jest retrospektywne odwołanie do innego wydarzenia historycznego – powstania styczniowego 1863 r., które wpłynęło na losy bohaterów, na sytuację całego pokolenia popowstaniowego, a o nim mowa.

Czy prawdziwe jest przysłowie: Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej.

Czy prawdziwe jest przysłowie: Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej. Słowo dom ma różne znaczenia. Wybierz odpowiednie do Twojej rozprawki. budynek, blok, kamienica, miejsce zamieszkania, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie, u siebie; ojczyzna, w której mamy swoje miejsce, prawa, obowiązki, której jesteśmy częścią, za którą się tęskni; rodzina, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, krewni, ludzie, na których zawsze można liczyć. Aby rozprawka była dobra Przemyśl dobrze, o czym chcesz pisać, jakiego zdania bronić. Nie lej

Dom rodzinny

Żelazny zestaw lektur: Homer – Odyseja; J. Kochanowski – Fraszki i Pieśni; M. Rej – Żywot człowieka poczciwego; A. Mickiewicz – Pan Tadeusz; G. Zapolska – Moralność pani Dulskiej; n  Cz. Miłosz – Dolina Issy; Witkacy – W małym dworku; M. Dąbrowska – Noce i dnie; B. Schulz – Sklepy cynamonowe; S. Żeromski – Ludzie bezdomni; W. Gombrowicz – Ferdydurke; M. Wańkowicz – Czerwień i amarant, Ziele na kraterze; S. Mrożek – Tango Wiersze: