Tag "obyczaje w literaturze"

Obyczaje i tradycja

Jeśli opisujemy ,,obyczaj w literaturze” Pareneza biesiadna Łańcuch utworów może być długi, a niewątpliwie ogniwem pierwszym może być pareneza biesiadna i wiersz ,O zachowaniu się przy stole Słoty. Pareneza biesiadna – to przecież gruby nurt literatury średniowiecznej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest częścią obyczaju rycerskiego – bo to przecież rycerzy i damy pouczano, jak ucztować, a nie lichych kmieci. Czasy to tak odległe, że można napisać

Wskaż sceny obyczajowe lub obyczaj i tradycję w polskich dziełach literackich

Wskaż sceny obyczajowe lub obyczaj i tradycję w polskich dziełach literackich. Przyczyna nieporozumień związanych z pytaniem tkwi w słowach obyczaje i tradycja. Trzeba dobrze je zdefiniować i zrozumieć, a wówczas – przykłady zlecą się bez problemów. Obyczaj to pewien sposób zachowań, typowy dla danej grupy ludzi lub epoki albo regionu. Np.: obyczaje Wschodu różnią się od zachodnich, obyczaj całowania kobiety w rękę jest typowo polski – a i tak już zanika,

Zaprezentuj obrazek obyczajowy zawarty w literaturze polskiego średniowiecza

Pareneza biesiadna – to termin, który obejmuje utwory pouczające, jak powinien wyglądać wzorowy obyczaj biesiadny. Nie jest wymysłem polskim, poradniki „jak ucztować” powstawały w Niemczech, Francji, Anglii – wszędzie tam, gdzie kwitła rycerska kultura dworska. Wiersz Słoty O zachowaniu się przy stole jest pierwszym polskim dziełem poświęconym obyczajom. Otwiera długi szereg utworów rejestrujących, utrwalających, opiewających polski obyczaj. Tu – w XV w. – jeszcze rycerski, nie narodowy. Dzieli się na dwie części, które implikują

Obyczaj, tradycja w literaturze

„Nieraz Obyczaj stary zawadziłem” – przyznaje się Norwid i choć trochę szydzi z zaklętych formuł, to pisze obyczaj wielką literą jako coś wielkiego, coś niezwykłego w dziejach ludzi. Bo i jest to rzecz ważna. Obyczaj zespala ludzi silną więzią, tradycja to jeden z elementów definiujących naród. To wielki temat i ozdoba literatury. To także świetny temat na prezentację maturalną. A w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej – jeszcze ważniejszy. Powtórka – przegląd