Tag "powstanie warszawskie w literaturze"

Powstanie warszawskie w tekstach kultury

Mała powtórka z historii Początek powstania: 1 sierpnia 1944, godzina 17. 00 (godzina „W”). Koniec: 2 października 1944, podpisanie kapitulacji przez przedstawicieli Komendy Głównej AK. Siły polskie: głównie żołnierze warszawskiego okręgu AK (ok. 36 tysięcy). Siły niemieckie: ok. 25 tysięcy znakomicie uzbrojonych Niemców. Łącznie 63 dni walki, będące do dziś przedmiotem sporów historyków. Czy powstanie warszawskie miało sens? Jego wynikiem były przecież olbrzymie straty: ok. 180 tysięcy zabitych cywilów i

Jakie znasz utwory podejmujące temat okupacyjnej Warszawy?

Materiał literacki opiewający Warszawę lat wojny i okupacji można ułożyć co najmniej według trzech punktów. Będą to utwory dotyczące życia codziennego okupowanej stolicy, literackie ujęcia powstania w getcie warszawskim i literatura o powstaniu warszawskim. Czasem, oczywiście, jeden tytuł obejmuje kilka tematów. Proza Obraz wojennej Warszawy Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec – opowieść o losach warszawskiej młodzieży działającej w organizacjach harcerskich. Bohaterami są m.in. Zośka, Rudy, Alek, którzy podejmują działalność