Tag "Wielkie Księstwo Moskiewskie"

Między Wielkim Księstwem Moskiewskim a Imperium Rosyjskim.

Początki imperium Pod koniec XV w. najsilniejsze z księstw ruskich – lenników słabnącej i ulegającej podziałom Złotej Ordy – Wielkie Księstwo Moskiewskie, zrzuciło zwierzchność tatarską (1480, bitwa nad Ugrą). Książę Iwan III podporządkował sobie większość niezależnych państewek ruskich, np. Nowogród, poważnie zagrażając Litwie. Rangę symbolu zyskało małżeństwo z Zofią Paleolog, bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego. Wzmocniło ono autorytet władcy, zmieniło ceremoniał dworski, rozszerzyło horyzonty polityczne (odtąd herbem stał się dwugłowy bizantyjski orzeł). Politykę „jednoczenia”

Wzrost potęgi państwa moskiewskiego

Pozostająca do drugiej połowy XIII w. drugorzędnym księstwem Moskwa, wykorzystując swoje dogodne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, stosunkowo mniej zniszczona od tradycyjnych, historycznych ośrodków i przede wszystkim posłuszna najeźdźcom, stopniowo wyrastała do roli lokalnej potęgi. Mongołowie potrafili docenić uległość moskiewskich książąt, wiarołomstwo wobec słabszych sąsiadów i pomoc w pacyfikacji zbuntowanych obszarów. Ruscy władcy uzyskiwali od mongolskich chanów tzw. jarłyk, czyli przywilej, wydany na piśmie, pozwalający sprawować funkcję wielkiego księcia