Tag "Władysław Jagiełło"

Ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Szlachta polska, wykorzystując słabość i rozbicie etniczne mieszczaństwa, rozpoczęła w XIV w. swój marsz ku władzy. Pewne uprzywilejowanie tego stanu widoczne było już za Łokietka oraz za Kazimierza Wielkiego. Za panowania Ludwika Andegaweńskiego szlachta zys­kała wiele przywilejów. Ludwik Andegaweński, nie mający męskiego potomka, na dodatek cudzoziemiec panujący w rozległym imperium aż po Adriatyk, wydał w 1374 roku w Koszycach przywilej, który zwalniał szlachtę od podatków i zobowiązywał króla do obsadzania Polakami najważniejszych urzędów i ­godności. Władysław Jagiełło, również

Geneza, zasady i funkcjonowanie unii polsko-litewskich w XIV-XVI w.

Narodziny państwa litewskiego Plemienne księstwa litewskie zjednoczył w połowie XIII wieku książę Mendog. Ekspansja litewska dokonywała się kosztem osłabionej rozbiciem politycznym, a potem i mongolskim najazdem Rusi. Mendog skutecznie manewrował między wrogimi mu Krzyżakami i książętami ruskimi a Polską. W 1253 roku, po wcześniejszym przyjęciu chrztu, Mendog, za zgodą Innocentego IV koronował się na króla Litwy, a w 1261 roku połączył się ze Żmudzinami toczącymi zwycięskie boje z Krzyżakami. W 1263 roku król Mendog zginął w wyprawie na Brańsk. Po jego śmierci kraj

Władysław Jagiełło

Ten przybysz z puszcz litewskich stworzył najrozleglejsze państwo w ówczesnej Europie. Rozgromił Krzyżaków w jednej z największych bitew średniowiecza. Dał początek dynastii, która panowała nad Rzeczpospolitą do schyłku XVI wieku. Dane personalne Jagiełło Imiona rodziców: Olgierd i Julianna Urodzony: między rokiem 1348 a 1352 na Litwie Imię nadane na chrzcie: Władysław Wykształcenie: brak, ale oddany nauce, o czym świadczy odnowienie Akademii Krakowskiej Stan cywilny: żonaty – i to czterokrotnie Zawód: król Polski i Litwy (1386-1434) Zmarł: w 1434 roku Akt w Krewie W

Unia polsko-litewska i wojny z Krzyżakami

UNIA POLSKO–LITEWSKA I WOJNY Z KRZYŻAKAMI Państwo litewskie Litwini byli pogańskim ludem bałtyckim, spokrewnionym z Prusami i Łotyszami. W XIII w. ukształtowało się litewskie państwo wczesnofeudalne, atakowane przez Krzyżaków z Prus i Inflant. Walczył z nimi władca Litwy Mendog. W XIV w. za panowania Giedymina (1315-1341) i jego synów Olgierda i Kiejstuta, Litwini podbili księstwa ruskie (zachodnią Ruś – ziemie białoruskie i ukraińskie). Mimo to, zachodnie tereny Litwy – Żmudź