Tag "wojna"

Jak pisać o wojnie?

To ciągle aktualny temat – zmienia się świat, zmieniają ludzie, ale zawsze toczą się wojny. Przygotuj się do tego tematu – jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się na egzaminie. Zwróć uwagę! Takie tematy mogą pojawić się na egzaminie! 1. W czasie wojny milczą prawa. Ustosunkuj się do słów Cycerona, odwołując się do lektur i swojej wiedzy historycznej. 2. Kiedy się wojna poczyna, to się piekło otwiera. Rozwiń tę myśl, odwołując się do

„Wojna jako tragiczna konieczność uczestnictwa” – omów zagadnienie na podstawie poznanych utworów poetyckich.

„Wojna jako tragiczna konieczność uczestnictwa” – omów zagadnienie na podstawie poznanych utworów poetyckich. „Zaprawdę, żelazne serce mieć by musiał ten, kto tyle w wojnie widząc nie wzgardziłby sięna jej wspomnienie, choćby sobie zwycięstwo obiecywał.” O poprawie Rzeczypospolitej A. Frycz Modrzewski „… wojna to najlepsze wrota do wolności…’ Jurgen Stroop w Rozmowach z katem K. Moczarskiego Przytoczyłam to dwa odmienne poglądy na temat zmagań wojennych miedzy narodami. Czy jest zaszczytem umierać za ojczyznę, dostawać