Tag "wyrażenia algebraiczne"

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne – temat trudny, ale bardzo ważny. Po pierwsze, mogą wystąpić w teście matematyczno-przyrodniczym. Po drugie, bez nich nie rozwiążesz równań, nierówności czy układu równań. Wyrażenia algebraiczne Jak je rozpoznać? Bardzo prosto, bo są to wyrażenia, w których obok liczb, znaków działań, nawiasów występują litery (zmienne), np. a, 55, – 2xyz, 2x – 7, 3(x² – 3x + 9), a³ + 4a – b – (3a + 6) Uwaga W wyrażeniach

Wyrażenia literowe i wzory skróconego mnożenia

WYRAŻENIEM (w sensie matematycznym) nazywamy pojedynczą liczbę lub zmienną literową, albo kilka liczb czy zmiennych literowych połączonych znakami działań. Np.:  5;  -a;  4 + x; ; 6(y + 1)2;   Wyrażenia dzielimy na: 1. ARYTMETYCZNE, jeśli występują tylko elementy zbiorów liczbowych. 5 +2; ; 8 – (-4); – to wyrażenia arytmetyczne (nie zawierają liter (zmiennych); 2. ALGEBRAICZNE (lub literowe) – jeśli występuje chociażby jedna zmienna literowa. 2x;  5x – 9;  4(a