Tag "związek rządu"

Związek zgody, rządu i przynależności

Związek zgody, rządu i przynależności Związek zgody Występuje wówczas, gdy dwa wyrazy są ze sobą zgodne pod względem: przypadka, liczby i rodzaju. (W trakcie odmiany oba wyrazy zmieniają formy – moja mama, mojej mamy, mojej mamie).W zdaniu Tata kupił czerwony samochód. tata kupił – oba wyrazy mają liczbę pojedynczą, są rodzaju męskiego; czerwony samochód – oba wyrazy mają liczbę pojedynczą, rodzaj męski, przypadek – biernik. Związek zgody jest związkiem głównym

Związki wyrazów w zdaniu

Związki wyrazów w zdaniu   W każdym zdaniu rozwiniętym albo jego równoważniku poszczególne wyrazy wiążą się ze sobą pod względem formy gramatycznej i znaczenia tworząc tzw. zespoły składniowe. Na przykład: Mój dobry przyjaciel wrócił wczoraj ze szkolnej wycieczki do Zakopanego i do Poronina. Znajdźmy zespoły składniowe: przyjaciel  (czyj?)  mój, przyjaciel  (jaki?)  dobry, przyjaciel  (co zrobił?)  wrócił, wrócił  (skąd?)  z wycieczki, wycieczki  (jakiej?)  szkolnej, wycieczki  (dokąd?)  do Zakopanego i do Poronina