Tag "Zygmunt III Waza"

Zygmunt III Waza

Dane personalne Rodzice: Jan III, król Szwecji, i Katarzyna Jagiellonka Urodzony: 20.06.1566 Stan cywilny: dwukrotnie żonaty – Anna i Konstancja Habsburżanki Zawód: król Polski od 1587 r., król Szwecji w latach 1592-1598 Dzieci: czworo, m.in. Władysław i Jan Kazimierz, królowie Polski Zmarł: 30.04.1632 Pochowany: na Wawelu w Krakowie Niezgodna elekcja Po niespodziewanej śmierci Stefana Batorego – nowa elekcja. Kandydaci: przedstawiciele rodu Habsburgów – arcyksiążę Maksymilian i jego brat, arcyksiążę Ernest, synowie cesarza Maksymiliana II, car Fiodor

W jaki sposób doszło do załamania reform w Polsce w XVII w.?

Próbę wzmocnienia władzy wykonawczej w Polsce podjął po raz pierwszy Zygmunt III Waza, wzorując się na reformach Habsburgów, dążących do budowy absolutystycznego państwa. Król usiłował wykorzystać do swoich planów stronnictwo magnackie dzięki prowadzeniu polityki rozdawania dóbr i urzędów. Zaniepokojona tym szlachta zawiązała konfederację w 1606 roku pod wodzą wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Pretekstem stał się ślub króla z arcyksiężniczką austriacką Konstancją, zawarty bez zgody sejmu. Król ostatecznie zadał rokoszanom klęskę pod Guzowem (1607), ale mediacja

Polityka zagraniczna Polski w XVI/XVII w.

Polityka zagraniczna Polski w XVI/XVII W. Panowanie Stefana Batorego (1576-1586), drugiego elekcyjnego króle Polski charakteryzuje się zakończeniem reform podejmowanych w imię haseł ruchu egzekucyjnego. Szlachta wywalczyła ostatecznie oddanie w jej ręce najwyższego sądownictwa. W 1578 r. stworzono sądy apelacyjne – trybunały. W ich skład wchodzili corocznie wybierani sędziowie – deputaci. Przeprowadzono również re-formę wojskową – utworzono piechotę wybraniecką. Z każdych 20 łanów w do-brach królewskich powoływano 1 żołnierza – wybrańca.