Breaking news
  • No posts where found

Ortografia

Kiedy napisać „ż”?

Kiedy napisać ż Kiedy wymienia się na dz, dź, g, h, r, s, z, ź w innych wyrazach pokrewnych lub formach gramatycznych danego wyrazu np. ż → dz   – mosiężny – mosiądz;  spieniężyć – pieniądz ż → dź   – książka – księga;  dróżka – droga;  może – mogę ż → g    – dróżka – droga;  książka – księga;  odważny – odwaga ż → h   – drużyna – druh;  ważyć się – wahać;

Kiedy napisać „ó”?

Kiedy napisać ó Kiedy wyraz w innych formach w wyrazach pokrewnych wymienia się na: o, e, a. ó → o  – móc – mogę,   wróg – wrogowi,  sól – soli nóg – nogi ó → e  – brzózka – brzezina  pióro – pierze  przyjaciółka – przyjaciel ó → a  – mówić – mawiać  skrócić – skracać wrócić – wracać • Kiedy w dopełniaczu liczby mnogiej występuje końcówka -ów  -ów  – panów, plakatów, zeszytów, kwiatów, kontaktów, butów

Kiedy napisać „u”?

Kiedy napisać u   Na końcu wyrazów -u  – do sklepu, po francusku, ciociu!, tabu, Malibu, w Kaliszu Na początku wyrazów u- – uciec, uczyć, układanka, ucho, uczeń, uczestnik, umysł, uważać Wyjątki:  – ów, ówdzie, ósemka, ówczesny W zakończeniach zdrabniających lub spieszczających: -uchny, -uni, -usi, -utki  – chudziuchny, bieluchny, tyciuni, malusi, calutki; -uch, – uchna, -uchny  – maluch, córuchna, matuchna, ciotuchny; -ulo, -ulek, -ula, -ulka   – dziadulo, ojczulek, matula, babulka; -uleńka, -uleńki   –

Kiedy napisać „ch”?

Kiedy napisać ch   Pisz ch, gdy wymienia się na sz, s, lub ś w innych wyrazach pokrewnych lub formach gramatycznych danego wyrazu np. ch → sz   – orzech – orzeszek, cichy – cisza, ucho – uszko, mucha – muszka ch → s      – micha – miska  piach – piasek ch → ś    – Stach – Staś Pisz ch po literze s-. sch  – oschły, schab, schadzka, schron, schody, schyłek, schab, wschód Pisz ch

Kiedy napisać „h”?

Kiedy napisać h Pisz h, gdy wymienia się na na g, z, ż, ź h → g – wahać się – waga h → z – błahy – błazen h → ż – druh – drużyna Pisz h, gdy wyrazy zawierają następujące obce cząstki:   hagio-,  halo-,  harmo-   – hagiografia,  halo!,  halogen,  harmonia heks-,  hekt-,  helio-   – heksametr, hektar / helicentryczny hemato-,  hemo-   – hematologia,  hemoglobina hetero-,  hier-   – heterogeniczny,  hierarchia hiper-, hipo-, homeo-   – hiperbola,  hipodrom,