Kiedy napisać rz

 • Pisz rz, gdy wymienia się na r w innych wyrazach pokrewnych lub formach gramatycznych danego wyrazu. 
  • rz → r   – starzec – starca;    górze – górski;   parzysty – para;   mierzyć – miara,  marzec – marca;   Zgierz – zgierski
 • Pisz rz pomimo braku wymiany rz na r. 
  • jarzębina, porzeczka, porządek, zwierzę, rzeczka, rzadko, rząd, rzecz
 • Pisz rz w zakończeniach rzeczowników będących nazwami wykonawców czynności: 
  • -erz – pasterz, harcerz, fałszerz
  • -arz – pisarz, ślusarz, kronikarz, drukarz
 • Pisz rz w zakończeniach wyrazów pochodzenia łacińskiego: 
  • -arz – korytarz, masarz, kalendarz, elementarz, korsarz, wachlarz
  • -erz – nietoperz, pacierz, talerz
 • Pisz rz w zakończeniach wyrazów z końcówką: 
  • -mierz – Kazimierz, kątomierz, Sandomierz, gazomierz, kątomierz
  • mistrz – burmistrz, arcymistrz, zegarmistrz

 • Pisz rz po spółgłoskach: b, ch, d, g, j, k, p, t, w:

  • brz – brzdąc, brzmieć, brzydula, brzoza, brzytwa, brzask
  • chrz – chrzęst, chrząkać, chrzan
  • drz – drzazga, drzwi, drzemać, drzewo
  • grz – grzmot, grzanka, grzęda, grzyb
  • jrz – obejrzeć, zajrzeć, ujrzeć, dojrzały
  • krz – krzak, krzyk, zakrzepnąć
  • prz – przemoc, przyjaźń, zaprzestać, przebój
  • trz – trzask, trzcina, trzeba, zatrzymać, trzoda
  • wrz – wrzos, zawrzeć, wrzawa, wrzątek, wrzask

Uwaga!
Wyjątki od tej zasady do zapamiętania!!!

 • Pisz sz po spółgłoskach w wyrazach:  
  kształt, wykształcenie, pszczoła, pszczelarz, bukszpan, pszenica, upiększać, Pszczyna, kształtny, wszyscy, wszystko, wszędzie
 • Pisz sz po spółgłoskach w formach stopniowania przymiotników:
  lepszy, krótszy, większy, najtrudniejszy, najprostszy
 • Pisz ż po spółgłoskach w wyrazach:
  gżegżółka, piegża (ptak), Mojżesz

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Kiedy napisać „ż”?

Zasady polskiej ortografii

Ortografia

Kiedy napisać „ą”, „ę” a kiedy om, on, en, em?