Czym charakteryzuje się polski sentymentalizm?

Sentymentalizm to drugi główny, obok klasycyzmu, prąd literacki w polskim oświeceniu.

Jest to typ poezji lirycznej kładącej nacisk na przeżycia osobiste człowieka – miłosne i erotyczne, religijne, a czasem patriotyczne – źródło wszystkich jego działań.

 • Inne mają być według sentymentalistów źródła twórczości literackiej – są nimi przeżycia wewnętrzne człowieka.
 • Inny cel – poezja powinna wzruszać czytelnika przeżyciami bohaterów wywodzących się spośród prostych ludzi, moda na pasterki i pasterzy, którzy tak naprawdę niewiele mieli wspólnego z prawdziwymi postaciami z ludu. Dla ich twórców – przedstawicieli sfer wyższych – wymyślanie scenek pasterskich było formą zabawy.
 • Nowy jest także typ podmiotu lirycznego w poezji – jest to bowiem człowiek prosty, ale bardzo czuły, odsłaniający sferę własnych doznań, wrażliwy, a może nawet nadwrażliwy – łatwo się wzruszający i swoją czułostkowością zmuszający odbiorców poezji do podobnych uczuć.
 • Inna maniera poetycka – liryka bezpośrednia, proste słownictwo, nadmierna afektacja sprawiająca wrażenie nienaturalności, sztuczności, liczne westchnienia, łzy, wzruszenie.
 • Nowa funkcja natury – bliskiego człowiekowi współuczestnika zdarzeń.
 • Gatunki uprawiane w tym nurcie to sielanka, pieśń liryczna, elegia.

Sentymentaliści polscy, w przeciwieństwie do przedstawicieli klasycyzmu, nie byli związani z dworem królewskim. Raczej z ośrodkami magnackimi, jak na przykład Puławy (tu działał Kniaźnin), Karpiński prawie w ogóle nie ruszał się ze swojej prowincji. Nie było też tak, że przyporządkowanie do nurtu epoki wykluczało twórczość innego rodzaju, dlatego znajdujemy różne elementy w całości dorobku – choćby Kniaźnina, który jest reprezentantem rokoka, ale pisał też utwory w duchu sentymentalnym, podobnie Trembecki czy Bogusławski. Najkonsekwentniej związany z sentymentalizmem jest Franciszek Karpiński.

Uwaga!

 • Sentymentalizm – nazwa nurtu pochodzi od powieści Laurence’a Sterne’a pt. Podróż sentymentalna.
 • Ojcem sentymentalizmu był zaś Jean Jacques Rousseau.
 • Ten nurt jest bardziej uczuciowy, nastawiony na wnętrze człowieka, bardziej na jego indywidualizm niż na cele publiczne i polityczne.

Tematy literatury sentymentalizmu:

 • Przeciwstawienie skażonego cywilizacją miasta naturalnej wsi, ukazywanej sielankowo lub realistycznie.
 • Miłość jako nieszczęście dla kochającej się, lecz niemogącej się połączyć pary.
 • Przeciwstawienie wieku młodzieńczego (naturalnego) dojrzałości, w której następuje klęska ideałów.
 • Przeciwstawienie dawnych wyidealizowanych czasów zepsutej teraźniejszości.
 • Krytyka ustroju społecznego opartego na nierówności i niesprawiedliwości.
 • Przeciwstawienie całemu groźnemu światu wrażliwej jednostki ludzkiej.

Wg sentymentalistów literatura ma:

 • przedstawiać wewnętrzne życie człowieka,
 • kształtować więzi międzyludzkie,
 • ukazywać, jakie konflikty i napięcia przeżywa człowiek, odkąd odszedł od natury w stronę cywilizacji.

Gatunki typowe dla tego nurtu to:

 • sielanka,
 • wiersze
 • powieść sentymentalna.

Przedstawiciele polskiego sentymentalizmu:

 • Franciszek Karpiński,
 • Franciszek Salezy Jezierski,
 • Wojciech Bogusławski,
 • Jakub Jasiński.

Zobacz:

Franciszek Karpiński jako przedstawiciel polskiego sentymentalizmu.
Omów najbardziej znane utwory Karpińskiego.

Omów najbardziej znane utwory Karpińskiego