Wymień tematy polskiego sentymentalizmu

Tematy literatury sentymentalizmu:

  • Przeciwstawienie skażonego cywilizacją miasta naturalnej wsi, ukazywanej sielankowo lub realistycznie.
  • Miłość jako nieszczęście dla kochającej się, lecz niemogącej się połączyć pary.
  • Przeciwstawienie wieku młodzieńczego (naturalnego) dojrzałości, w której następuje klęska ideałów.
  • Przeciwstawienie dawnych wyidealizowanych czasów zepsutej teraźniejszości.
  • Krytyka ustroju społecznego opartego na nierówności i niesprawiedliwości.
  • Przeciwstawienie całemu groźnemu światu wrażliwej jednostki ludzkiej.

Wymień najważniejsze dzieła sentymentalizmu.

• Jan Jakub Rousseau, Nowa Heloiza
• Lawrence Sterne, Podróż sentymentalna
• Szymon Szymonowic, Żeńcy
• Franciszek Karpiński, Do Justyny. Tęskność na wiosnę, Laura i Filon
• Franciszek Dionizy Kniaźnin, Dwie lipy

Podpowiedź

Człowiek natury: troska o pomyślność i życie, odraza do zagłady albo cierpienia każdej istoty czującej, zgody z przyrodą, najprostsze czynności duszy.
Jan Jakub Rousseau, Człowiek natury

Opisy przyrody w utworach sentymentalnych są związane z analizą uczuć człowieka. To przyroda jest świadkiem wyznań miłosnych i podróży – do świata i w głąb duszy. Człowieka i przyrodę łączy głęboka więź, przyroda współodczuwa z człowiekiem. Ulubionymi tematami są miłość, zaloty, rozkosze oraz próba określenia miejsca człowieka w świecie, harmonia z naturą i cyklem przyrody. Świat jest wyidealizowany, najczęściej pełen melancholii i smutku.

Zobacz:

Czym charakteryzował się sentymentalizm?

Co „romantycznego” zapowiadał sentymentalizm?

Filozofia sentymentalizmu Rousseau