Kompozycja i wersyfikacja wiersza. Norwid Moja piosnka (II)

Poprzez wersyfikację i kompozycję utworu odczytać możemy wiele treści, na które przy pobieżnym odczytaniu nie zwrócilibyśmy uwagi. Pamiętajmy, że każdy element wiersza może być znaczący. Jeżeli autor nagle zmienia lub … Czytaj dalej Kompozycja i wersyfikacja wiersza. Norwid Moja piosnka (II)