Sposoby kreowania arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach.

Strategia wstępu

Definicja arkadii na podstawie Słownika terminów literackich – pokrewieństwa z terminem utopia.

Strategie rozwinięcia

Różne sposoby myślenia o arkadii:

 • sielskie bytowanie w harmonii ze światem i ludźmi, szczęście codzienności, zachwyt nad pięknem przyrody np:
  • Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego,
  • Jan Kochanowski – Pieśń świętojańska o Sobótce, Na dom w Czarnolesie,
  • Stanisław Trembecki – So­fiówka);
 • miłość – utopia utożsamiana z obecnością ukochanej osoby np:
  • Adam Mickiewicz – Na Alpach w Splügen,
  • Juliusz Słowacki – fragmenty poematu W Szwajcarii – „tam był mój raj, boś Ty tam była…”,
  • Konstanty Ildefons Gałczyński – Prośba o wyspy szczęśliwe;
 • arkadyjska kraina wspomnień z młodości i dzieciństwa np:
  • Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,
  • Czesław Miłosz – Dolina Issy,
  • Krzysztof Kamil Baczyński – Sny dziecinne pachniały wanilią…
 • Czynniki powodujące rozpad arkadii:
  • śmierć (Jan Kochanowski, Treny);
  • brak wzajemności lub porzucenie przez ukochaną osobę (Adam Mickiewicz, Dziady część IV);
  • utrata ojczyzny, wojna (Adam Mickiewicz, Sonety krymskie – motyw bezdomnego wędrowca, Krzysztof Kamil Baczyński, Niebo złote ci otworzę…).

Strategie zakończenia

Literatura pełna jest pięknych i różnorodnych wizji arkadii.

 • Te wizje nie wytrzymują konfrontacji z życiem, jeżeli nawet zaistnieją, rzadko kiedy wytrzymują próbę czasu.
 • Mimo to arkadia jest człowiekowi potrzebna, samo marzenie wzbogaca go duchowo, uwrażliwia i inspiruje do starania się o lepszą przyszłość.

Bibliografia

 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego
 • Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce, Na dom w Czarnolesie
 • Adam Mickiewicz, Na Alpach w Splügen, IV cz. Dziadów, Sonety krymskie, Pan Tadeusz
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe
 • Czesław Miłosz, Dolina Issy
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Niebo złote ci otworzę…, Sny dziecinne pachniały wanilią
 • Stanisław Trembecki, Sofiówka

Zobacz:

Obrazy arkadyjskie w twórczości polskiego renesansu

Skąd wziął się tak trwały w kulturze ludzkiej mit Arkadii? Kto go propagował?

Mit arkadii w kulturze – źródła, autorzy, kontynuacje

Motyw arkadii w literaturze – omów na wybranym przykładzie