Arkadia jest mityczną krainą szczęśliwości – wiecznej wiosny, prostoty i miłosnych wzruszeń.

 • Obraz taki stworzył Wergiliusz w swojej bukolicznej poezji – w Eklogach. Pierwowzorem krainy była Arkadia na środkowym Peloponezie – obszar biedny, zamieszkany przez pasterzy. W strofach Wergiliusza stała się jednak symbolem odwiecznych marzeń człowieka o mlekiem i miodem płynącej krainie spokoju, w której żyją ludzie w zgodzie z prawami natury.
 • Myśl o arkadii nie opuściła późniejszych twórców:
 • Dla polskich twórców niejednokrotnie arkadią dzieciństwa stawała się Litwa.
  • Adam Mickiewicz odmalowuje ją w Panu Tadeuszu,
  • Czesław Miłosz w Dolinie Issy, w wierszu W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę.
  • Tadeusz Konwicki w Rojsty, Sennik współczesny.
 • Dla Cezarego Baryki, bohatera Przedwiośnia, taką krainą jest Baku – miasto dzieciństwa.

 

Arkadia – kraj szczęśliwy i sprawiedliwy. Inaczej raj, eden, kraina marzeń. Pisarze upatrywali jej w: życiu na wsi (arkadia wiejska), minionych latach dzieciństwa, utopijnych, wymyślonych krainach sprawiedliwości społecznej.

 • Cechy arkadii wiejskiej:
  spokój, życie w zgodzie z prawami natury, szczęście i harmonia, współistnienie z pięknem, sens życia odnaleziony w pracy na roli
 • Cechy arkadii utopijnej:
  sprawiedliwość społeczna, równość wszystkich obywateli wobec prawa, pogarda dla pieniądza czy pochodzenia,szacunek dla pracy.

Zabłyśnij!
Et in Arcadia ego – słynny cytat tradycyjnie tłumaczy się jako: i ja żyłem niegdyś w Arkadii i ja byłem szczęśliwy. Uwiecznił go jako napis nagrobkowy obraz Poussina Pasterze arkadyjscy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Arkadia – motyw literacki

Sposoby kreowania arkadii w literaturze – omów na wybranych przykładach.

Skąd wziął się tak trwały w kulturze ludzkiej mit Arkadii? Kto go propagował?

Motyw arkadii w literaturze – omów na wybranym przykładzie

Literackie wizje szczęścia, ukształtowane w różnych epokach a Twoja koncepcja Arkadii – rozważ w świetle wybranych utworów.