Automatyka i robotyka

 • W dzisiejszym świecie roboty i automatyka odgrywają ogromną rolę. Automatycznie działają systemy wentylacyjne, nawadniające, sygnalizacyjne. Automatyka króluje w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), transporcie, budownictwie, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.
 • Jej zastosowanie jest nieograniczone, dlatego tak duże jest zapotrzebowanie na specjalistów od projektowania mikroprocesorowych urządzeń przemysłowych, układów automatyki oraz systemów sterowania i napędów robotów.
 • Jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków kształcący specjalistów od automatycznego sterowania urządzeń i całymi procesami technologicznymi.
 • Na automatykę i robotykę można się dostać stosunkowo łatwo, natomiast bardzo trudno skończyć. To najbardziej przekrojowy kierunek na politechnice. Będziesz miał tu do czynienia z informatyką, telekomunikacją, automatyką, elektrotechniką i elektroniką, matematyka i fizyką.
 • To świat dla marzycieli, pasjonatów i zapaleńców. Podczas studiów poznajesz świat robotów i automatów, ich programowanie i obsługę.


Predyspozycje

 • Są to studia techniczne dla ludzi, którzy mają ścisły umysł. Dokładnie opanowana matematyka i fizyka to konieczność, inaczej na tym kierunku się nie utrzymasz.
 • Przyda się smykałka do projektowania, koordynacja wzrokowo-ruchowa i zręczność rąk, konieczna przy składaniu i konstruowaniu prototypów.
 • Na etapie projektowania bardzo cenna jest wyobraźnia, dociekliwość, samodzielność myślenia i szerokość horyzontów myślowych, a na etapie konstruowania dokładność i cierpliwość.
 • Praca konstruktora wymaga stałego dokształcania i śledzenia na bieżąco wszelkich nowości konstrukcyjnych i technologicznych, dlatego musisz wyrobić w sobie nawyk samokształcenia..
 • Istotna jest umiejętność pracy w grupie, ponieważ duże projekty realizuje się pracując w głównie zespołowo.

 

Studia

Studia na tym kierunku prowadzone są w systemie dwustopniowym.

 • Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają osiem semestrów.
 • Drugi stopień to studia magisterskie, trwające cztery semestry.

Prowadzone są one w systemie ECTS (tzw. punktów kredytowych).

Rekrutacja

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z matematyki i fizyki, czasem również z języka polskiego i obcego.

 

Przedmioty

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Przedmioty, jakich będziesz się tu uczyć (grupa przedmiotów ogólnych) to:

 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 • energoelektronika,
 • technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
 • układy elektromechaniczne,
 • automatyka,
 • metrologia,
 • informatyka.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności automatyzacja procesów przemysłowych:

 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • teoria sygnałów,
 • informatyka,
 • teoria sterowania,
 • modelowanie i identyfikacja systemów,
 • inżynieria wiedzy,
 • algorytmy optymalizacji,
 • podstawy sztucznej inteligencji.

Na dalszych latach studiów będziesz miał:

 • statystykę stosowaną,
 • systemy mikroprocesorowe,
 • podstawy miernictwa,
 • telemetrię i teledację,
 • elektronikę z techniką cyfrową,
 • mikromaszyny elektryczne,
 • podstawy napędu elektrycznego,
 • zautomatyzowane systemy wytwarzania,
 • zarządzanie i organizację produkcji,
 • sterowanie i oprogramowanie robotów,
 • sterowanie napędów elektrycznych,
 • ekonomikę i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • komputerowe sterowanie urządzeń przemysłowych.

Na laboratoriach studenci poznają zawód od strony praktycznej. Projektują i programują układy automatycznego sterowania, wymyślają układy napędowe robotów, dokonują komputerowych symulacji ich pracy, a następnie konstruują prototypy.


Specjalizacje

Najczęściej spotykane specjalizacje to automatyka oraz robotyka.

W czym można się specjalizować?

 • komputerowe systemy automatyki,
 • automatyzacja procesów przemysłowych,
 • informatyka w sterowaniu i zarządzaniu,
 • automatyka i metrologia,
 • robotyka i mechatronika,
 • automatyzacja procesów wytwarzania,
 • automatyka przemysłowa,
 • automatyzacja procesów wytwórczych,
 • multimedia w procesach przemysłowych,
 • elastyczne systemy wytwarzania,
 • biocybernetyka i inżyniera biomedyczna,
 • przemysłowe systemy pomiarowe,
 • techniki multimedialne,
 • inżynieria fotoniczna.

Praca

 • Wielkim atutem tych studiów jest to, że ich ukończenie daje prawie stuprocentową gwarancję zatrudnienia.
 • Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w biurach technologicznych i konstrukcyjnych, w laboratoriach zakładów przemysłowych,
  w ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • Możesz pracować jako:
  • projektant systemów sterowania przy automatyzacji produkcji głównie w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, maszynowym i elektronicznym,
  • programista wojskowych instytutach badawczych,
  • jako kierownik wydziałów automatyki i robotyki w serwisach technicznych firm produkujących roboty lub w instytutach naukowo-badawczych
Rekrutacja

Przy rekrutacji uwagę zwraca się przeważnie na oceny z matematyki, fizyki, chemii oraz języka obcego.


Przedmioty

Na początku będziesz miał zajęcia z elektrotechniki, miernictwa elektrycznego, energoelektroniki, mechaniki i informatyki.
Potem będziesz zgłębiają wiedzę o systemach mikroprocesorowych, sterowaniu, oprogramowaniu robotów, komputerowym sterowaniu urządzeń przemysłowych, zarządzaniu i organizacji produkcji. Po dwóch latach studiów inżynierskich będziesz mógł wybrać specjalizację.

Studia opierają się przede wszystkim na matematyce. Reszta przedmiotów, jak elektrotechnika, mechanika, sterowniki mikroprocesorowe, jest z nią po prostu związana.

 

Przedmioty najtrudniejsze

Na tym kierunku postrach sieją matematyka, fizyka i algebra liniowa.
Do tej grupy, z uwagi na zaawansowaną matematykę, należy. teoria sterowania.

Sporo kłopotów sprawiają podstawy automatyki, elementy robotyki, sterowniki programowalne, systemy czasu rzeczywistego.

Przedmioty lubiane

Największe emocje wśród studentów budzą zajęcia laboratoryjne, zwłaszcza z konstrukcji robotów.

 

Po ukończeniu
automatyki i robotyki

 • będziesz doskonale znał się zarówno na elektronice, elektrotechnice, jak i na silnikach i wszelkiego rodzaju elektrycznych napędach
  oraz projektowaniu i programowaniu systemów automatyki przemysłowej.
 • będziesz mógł się zająć zarówno konstruowaniem
  urządzeń sterujących obiektami technicznymi,
  jak i automatyzacją linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych.

Gdzie można studiować?

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


";?>
PODYSKUTUJ: