Telekomunikacja

 • Telekomunikacja to niezmiernie dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, integrująca szereg pokrewnych dyscyplin, takich jak: mikroelektronikę, optoelektronikę czy technologie informatyczne.
 • Ten kierunek studiów związany jest z najnowszymi technologiami, które są teraz obecne w każdej dziedzinie życia. Telefon, internet, komórka, telewizja cyfrowa
  – bez tych rzeczy człowiekowi w dzisiejszych czasach trudno żyć. Elektronika jest praktycznie wszędzie – każdy sprzęt, urządzenie, samochód jest nią naszpikowany.

 

Inwestycje w liceum

 • W szkole średniej zainwestuj w naukę matematyki i fizyki.
 • Bardzo przydatną jest umiejętność programowania. Znajomość C/C++ czy Javy na pewno się przyda w późniejszych latach, czy to na module telekomunikacja, czy elektronika.

 

Studia

W trakcie pięcioletniej nauki studenci pogłębiają wiadomości z matematyki, fizyki i informatyki, przede wszystkim jednak zdobywają oni wiedzę z szeroko rozumianej telekomunikacji, w tym umiejętności związane z budową i działaniem urządzeń, systemów i sieci oraz z udostępnianiem przez nie różnorodnych usług (od klasycznych usług telekomunikacyjnych, poprzez telewizję i radiofonię do telemedycyny, telemonitoringu, nawigacji czy też radio- i hydrolokacji.

I rok
Na pierwszym roku ważna jest systematyczna praca z uwagi na ilość materiału do zaliczenia. Szczególnie dużo czasu absorbuje analiza matematyczna, a w drugim semestrze teoria obwodów.

Kolejne lata
Na drugim roku jednym z najtrudniejszych przedmiotów, wprowadzającym w świat elektroniki są przyrządy półprzewodnikowe, a w czwartym semestrze układy elektroniczne. Oprócz przedmiotów elektronicznych są także przedmioty telekomunikacyjne jak wstęp do telekomunikacji, podstawy systemów telekomunikacyjnych.

Na elektronice na trzecim roku jest więcej nauki niż na telekomunikacji, czyli też mniej czasu. Jednak wielu studentów modułu T w tym wolnym czasie chodzi na dodatkowe kursy i szkolenia, rozwijają się w kierunku, w którym chcą. Dużym plusem jest to, że część przedmiotów jest prowadzona w języku angielskim, prowadzący sami do tego namawiają studentów. Jest to bardzo przydatne, gdyż na tych zajęciach student uczy się specjalistycznego, technicznego słownictwa. Nie trzeba chyba nikomu mówić, że umiejętność ta przydaje się w późniejszej pracy czy to za granicą, czy w Polsce.

Na telekomunikacji na późniejszych latach program obejmuje głównie sieci teleinformatyczne, sieci komórkowe, telewizję, ogólnie przesyłanie informacji.

 

Perspektywy pracy

Rynek pracy bardzo potrzebuje inżynierów z każdej dziedziny (nie tylko EiT), jest niedobór ludzi z wykształceniem technicznym, więc z pracą nie powinno być raczej problemów.

Specjalizacja

Pierwsze trzy lata studiów są wspólne dla całego kierunku. Potem studenci telekomunikacji mają możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności tj.:

 • systemy teleinformatyczne,
 • systemy elektroniki morskiej,
 • inżynierię dźwięku i obrazu,
 • systemy i usługi radiokomunikacyjne
 • technologie i usługi telekomunikacyjne.

";?>
PODYSKUTUJ: