• To studia dla tych, którzy nie lubią siedzieć na jednym miejscu, przekładać papierków z miejsca na miejsce i mieć wyznaczony czas pracy od ósmej do szesnastej.
 • Ten kierunek spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy cenią sobie naturę, przestrzeń i przygodę, prawdziwych pasjonatów, ciekawych Ziemi, jej budowy i historii, ludzi kochających góry.
 • Dostać się na geologię jest łatwo, żeby się utrzymać – potrzeba prawdziwej pasji.

Predyspozycje

 • Zainteresowania. Trzeba mieć naprawdę wielką pasję, aby godzinami poszukiwać agatu w jakimś kamieniołomie czy obstukiwać młotkiem skalne ściany w nadziei znalezienia odcisku karbońskich paproci.
 • Większość pracy geologa odbywa się w terenie, dlatego konieczny jest dobry stan zdrowia i niezła kondycja fizyczna.
 • Kandydatów na geologów dyskwalifikują, m.in. daltonizm, poważne schorzenia kręgosłupa, epilepsja. Dobry wzrok potrzebny jest przy czytaniu i sporządzaniu map geologicznych czy badaniu preparatów pod mikroskopem.
 • Czasem przydają się nawet umiejętności alpinistyczne, kiedy trzeba opuścić się na linie wzdłuż ściany, w poszukiwaniu cennych okazów.
 • Na studiach trzeba być systematycznym i wyrobić w sobie nawyk codziennego uczenia się. Jest to konieczne do opanowania tak obszernego materiału.
 • W pracy konieczna jest cierpliwość i dokładność.

Studia

Tak jak na wielu innych kierunkach, najtrudniejszy jest pierwszy rok. Wtedy wykrusza się najwięcej ochotników.

Pierwszy rok

Oto najważniejsze zajęcia na I roku:

 • wstęp do geologii,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geochemia,
 • hydrologia,
 • geomorfologia,
 • geologia dynamiczna,
 • paleontologia (do wkucia historia Ziemi i setki skamieniałości),
 • geologię czwartorzędu (zajęcia dotyczące rzeźb terenu)
 • geometria przestrzenna
Drugi rok

Na drugim roku króluje:

 • geologia,
 • tektonika (wyjaśnia jak zbudowana jest Ziemia),
 • mineralogia (dziesiątki minerałów i ich cech do wykucia),
 • hydrogeologia (o rzekach, które płyną pod powierzchnie ziemi),
 • sedymentologia (opisuje prawa rządzące osadzaniem się piasku rzecznego, morskiego i innych osadów).
Trzeci rok

Na trzecim roku dominuje:

 • geofizyka (bez znajomości matematyki ani rusz),
 • geologii złóż (bardzo obszerny materiał),
 • petrologii (nauki o skałach),
 • budowa geologiczna Polski (Tatr, Sudetów, Beskidów i Gór Świętokrzyskich).

Studia magisterskie

Na czwartym i piątym roku będziesz miał przedmioty dostosowane do wybranej specjalizacji.

Charakterystyka przedmiotów

 • Geologia dynamiczna – to nic innego jak nauka, która zajmuje się budową skorupy ziemskiej; bada wszelkie procesy, które w niej zachodzą.
 • Geologia historyczna – przedstawia proces budowy skorupy ziemskiej; zawiera historię Ziemi.
 • Geomorfologia i geologia czwartorzędu – osady czwartorzędu na tle zmian klimatycznych w okresie zlodowaceń alpejskich i skandynawskich.
 • Geologia strukturalna – omawia budowę Ziemi pod względem jej struktury (fałdy, uskoki, pęknięcia).
 • Geometria przestrzenna – przedmiot iście matematyczny; zajmuje się graficznymi metodami odwzorowań elementów na płaszczyźnie.
 • Mineralogia – nauka zajmująca się badaniem minerałów; zawiera definicje, systematyki mineralogiczne.
 • Krystalografia – obiektem badań tej dziedziny geologii są kryształy; optyka kryształów.
 • Hydrogeologia – to geneza i klasyfikacja wód podziemnych; przedmiot ten zajmuje się badaniem krążenia wód podziemnych oraz ich występowaniem na określonych terenach.
 • Petrologia – to nauka o pochodzeniu, dziejach, strukturze, składzie chemicznym, przeobrażeniach i klasyfikacji skał.

Ćwiczenia

 • Grzebanie w ziemi, odłupywanie fragmentów skał w kamieniołomach, chodzenie po wyrobiskach, czasem nawet zjeżdżanie do kopalni, czołganie się po błocku
  w jaskiniach – to Cię czeka podczas ćwiczeń terenowych.
 • W laboratorium zaś będziesz skrobał, rozcierał, rozłupywał a następnie oglądał pod mikroskopem rozmaite minerały i skały, badał ich właściwości, zanurzając w przeróżnych odczynnikach chemicznych a następnie opisywał wyniki badań.

Praktyki

Ten kierunek studiów umiejętnie łączy ćwiczenia praktyczne z teoretycznymi wykładami. Każde wakacje to miesięczne, obowiązkowe praktyki.
Najczęściej są to wyjazdy w Sudety, Tatry czy Góry Świętokrzyskie. Ich celem jest praktyczne poznanie historii Ziemi, procesów tworzenia się skał, osadów, minerałów, rzeźby powierzchni. Na praktykach nauczysz się posługiwania kompasem geologicznym, robienia map osadów i skał czy szukania żył wodnych.

Specjalności

W czym możesz się specjalizować? Masz do wyboru pięć specjalności:

 • geologia stratygraficzna – zajmuje się chronologią i odtwarzaniem zdarzeń geologicznych na Ziemi, sposobami określenia wieku skał, badaniami kopalnej fauny i flory,
 • geologia poszukiwawcza – obejmuje tworzenie map geologicznych, geologiczną interpretację zdjęć satelitarnych i lotniczych, metody badań budowy geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów węglonośnych,
 • ochrona litosfery i zasobów złóż – zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż, ekonomiką i ochroną złóż surowców mineralnych, zastosowaniem metod geofizycznych w geologii i ochronie środowiska,
 • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego – zajmuje się zagospodarowywaniem i ochroną zasobów wód podziemnych oraz ochroną hydrosfery przed zanieczyszczeniami,
 • geochemia i mineralogia – zajmuje się badaniem minerałów i skał oraz ich zastosowaniem w praktyce, obiegiem pierwiastków chemicznych w przyrodzie, procesami powstawania skał i złóż kopalin użytecznych.

Perspektywy pracy

Z pracą w zawodzie nie jest różowo. Poza tym nie można liczyć na zbyt wysokie zarobki.

 • Absolwenci geologii łapią się do pracy w urzędach wojewódzkich, najróżniejszych stacjach badawczych, urzędach geologicznych, hydrologicznych.
 • Ci, którzy robią sobie kursy pedagogiczne, uczą geografii w szkołach.
 • Co bardziej obrotni geolodzy znajdują pracę w przedsiębiorstwach geologicznych, na uczelniach, w kopalniach, w kamieniołomach.
 • Ci najlepsi, już z uprawnieniami, zakładają własne firmy, wiercą studnie, robią mapy złóż, osadów, nadzorują prace przy budowie dróg, zapór, autostrad.
 • Większość osób po geologii szuka pracy poza zawodem – w bankach, ubezpieczeniach, firmach handlowych.

Uwaga!
Ukończenie studiów nie daje jeszcze pełnego wykształcenia. Uzupełnia się je o tzw. uprawnienia geologiczne. Dopiero one pozwalają samodzielnie przygotowywać złożone opracowania, na przykład zatwierdzać mapy geologiczne, plany wydobycia kopalin, eksploatacji kamieniołomów. Uprawnienia można uzyskać dopiero po udokumentowaniu kilkuletniego stażu pracy i zdaniu egzaminu w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

Specyfika kierunku

Podobnie jak geografowie geolodzy uwielbiają włóczyć się po świecie. Najmodniejsze kierunki ich eskapad to Syberia, Kaukaz Mongolia, Maroko czy Indie. Niestety sami muszą sfinansować sobie takie wyjazdy.
Ale nie dbając o wielkie wygody i kombinując najtańsze połączenia lotnicze potrafią objechać kawał świata za przysłowiową złotówkę.
Brak komfortu rekompensują piękne miejsca, do których trafiają i niezapomniane przygody.
Po miesiącu lub dwóch wracają dumni do kraju z plecakiem wypchanym zdobycznymi okazami agatu czy amonitu.

Co jest najtrudniej zaliczyć?

Największe problemy z zaliczeniem sprawia chemia i geologia dynamiczna (podstawy zjawisk na powierzchni i wewnątrz Ziemi).
Jest to przedmiot wykładany na pierwszym roku przez
dwa semestry, obszerny i trudny.

Przedmioty lubiane

Studenci za najciekawsze (obok ulubionych zajęć terenowych) uważają nieco trudną paleontologię (skamieliny), mineralogię i petrologię (nauka o pochodzeniu skał).

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty jak:

 • geologia ogólna
 • geologia dynamiczna
 • geomorfologia i geologia czwartorzędu
 • paleontologia
 • geometria przestrzenna
 • matematyka
 • mineralogia z krystalografią
 • chemia
 • wf
Zajęcia, które spędzą Ci sen z powiek i spowodują szybsze bicie serca:
 • Geologia dynamiczna, przestrzenna,
 • Chemia,
 • Matematyka jak zwykle poraża najbardziej (liczby zespolone, całki, szeregi liczbowe, szeregi potęgowe itp.).

Praktyki

Na praktyki czeka się cały rok.
Dzięki praktykom ludzie się zżywają, zawiązują się przyjaźnie, a i relacje z prowadzącymi stają się bliskie.

Specjalizacje

 • geologia stratygraficzno-poszukiwawcza,
 • geologia czwartorzędu,
 • paleontologia,
 • geochemia i mineralogia,
 • petrografia,
 • geologia inżynierska,
 • hydrogeologia,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona litosfery i zasobów złóż,
 • geoinformatyka,
 • geofizyka poszukiwawcza,
 • geoturystyka.

Gdzie studiować geologię?

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Śląskiej w Katowicach.

Po geologii możesz być:

 • geologiem inżynierskim (sprawdza, czy w danym miejscu można wznieść
  np. wieżowiec lub tamę);
 • geologiem górniczym (bada np. zasobność złóż węgla);
 • geologiem złożowym (poszukuje np. ropy naftowej);
 • hydrogeologiem (specjalista od zasobów wodnych)
 • tektonikiem (potrafi przewidzieć ruchy tektoniczne, odpowiedzialne m.in. za trzęsienia ziemi);
 • mineralogiem (specjalista od minerałów);
 • paleontologiem (odkrywa skamieniałości roślin i zwierząt w prastarych złożach).

Co będziesz robił po geologii?

Przyszli geolodzy muszą oswoić się z tym, że ich praca będzie głównie polegała na poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż surowców mineralnych, kontrolowaniu umiejętnego eksploatowania zasobów wodnych i ich ochronie, geologicznym nadzorze budów dróg, zapór, itd. – te wszystkie zajęcia wymagają ciągłego bycia w ruchu.