Wiedza o teatrze to świetny kierunek dla wszystkich pasjonatów teatru, myślących o reżyserii i krytyce teatralnej. Łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością historii, teorii antropologii i socjologii teatru.

 • Studia te otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr
  i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru,
  jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne.
 • Przedmioty teatralne obejmują wiedzę z historii teatru, teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru. Na program studiów składają się także przedmioty z innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji oraz przedmioty przydatne na rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa, organizacja pracy.
 • Studia koncentrują się na wykształceniu ludzi dobrze zorientowanych w specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych.

Predyspozycje

 • Niezbędne jest zamiłowanie do teatru, literatury i sztuki.
 • Oprócz zainteresowań teatrem, potrzebna jest duża wiedza humanistyczna, dodatkowo dla przyszłych reżyserów kreatywność i wyobraźnia twórcza, a dziennikarzy łatwość wyrażania sądów.
 • Jako przyszły krytyk teatralny musisz mieć lekkie pióro i łatwość formułowania myśli. Istotna jest spostrzegawczość, wyrobiony gust oraz odwaga i umiejętność w wypowiadaniu własnych sądów.

Inwestycje w liceum

 • Musisz być na bieżąco z tym, co się dzieje w życiu kulturalnym w kraju i na świecie.
 • Miej jak najczęstszy kontakt z teatrem. Jeśli nie masz w swoim mieście, obowiązkowo oglądaj poniedziałkowy Teatr telewizji.
 • W przyszłej pracy cenna będzie umiejętność finezyjnego i zgrabnego formułowania myśli oraz odwoływania się do wiedzy ogólnohumanistycznej, dlatego pracuj nad wzbogaceniem swojego słownictwa, stwórz swoją własną bazę „złotych myśli” i anegdot, do której, w razie potrzeby, będziesz mógł się odnieść.
 • Dużo pisz, skup się nad jednym zdaniem starając się rozwinąć i poprawić kolejną jego wersję, podpatruj, jak pisane są profesjonalne recenzje, staraj się wyrobić swój własny styl, poprzez oryginalną formę i dobór słownictwa.
 • Idąc na ten kierunek musisz znać najważniejszych reformatorów i dramaturgów XX wieku. Gombrowicz, Mrożek, Różewicz, Becket – te nazwiska i ich twórczość nie mogą być Ci obce.

Studia

Wiedzę o teatrze można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III stopnia (doktorat).

Przedmioty

 • Analiza przedstawienia teatralnego są to zajęcia na których studenci dyskutują przeczytany lub obejrzany spektakl. Dzięki rozmowie i wymianie myśli nabywają wprawę w formułowaniu argumentów. Uczą się opisu poszczególnych elementów spektaklu (aktorstwo, reżyseria, scenografia, muzyka, kostiumy itp.) i na tej podstawie podejmują próby oceny całości przedstawienia.
 • Podstawy warsztatu teatrologa służą wyrobieniu bibliotekarsko-bibliograficznych umiejętności przyszłych krytyków teatralnych.
 • Na drugim roku studenci uczęszczają w warsztatach teatralnych, pracując
  w małych grupach nad krótkimi etiudami. Ich zadaniem jest wyreżyserowanie przedstawienia, przygotowanie scenografii, dobór rekwizytów, kostiumów oraz odpowiedniej muzyki.
 • W trakcie trzech lat studiów licencjackich, oprócz zajęć obligatoryjnych, będziesz mógł wybrać sobie jeszcze trzy zajęcia fakultatywne.

Jakie zdobędziesz umiejętności

 • Po ukończeniu tego kierunku będziesz doskonale zorientowany w problematyce teatrologicznej oraz, w nieco mniejszym stopniu, filmoznawczej i medioznawczej.
 • Będziesz wiedział jak zarządzać, od strony prawnej i finansowej instytucjami kultury takimi jak teatr czy dom kultury.
 • Będziesz posiadał umiejętność analizowania zjawisk kultury, ich funkcji, sposobu oddziaływania i znaczenia, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie.

Praca

 • Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów
  – od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą, obsługę stron internetowych.
 • Możesz pracować w szeroko rozumianej współczesnej kulturze audiowizualnej związanej z teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk.
 • Absolwenci tego kierunku mogą świetnie odnaleźć się w dziennikarstwie,
  w działach kulturalnych gazet i czasopism, w telewizji i radiu, w wydawnictwach, portalach internetowych, zajmując się się krytyką (nie tylko teatralną),
 • Mogą pracować w organizacji życia teatralnego (np. jako kierownicy literaccy) lub przy organizacji różnego rodzaju festiwali, w instytucjach kultury jako animatorzy i menadżerowie kultury, w instytucjach związanych z filmem (dystrybucji i promocji), stowarzyszeniach i związkach artystycznych, w agencjach reklamowych, agencjach public relations itp.

Na teatrologii spotkasz wielu indywidualistów, ludzi piszących książki, pasjonatów filmu i teatru, fotografików, ludzi uzdolnionych plastycznie, grafików i malarzy, którym zabrakło wiary , aby złożyć papiery na ASP.

Gdzie studiować?

 • Akademia Sztuk Pięknych
  w Warszawie,
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
  w Warszawie,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński.

Zajęcia

Poza przedmiotami kierunkowymi w planie zajęć znajdziemy

 • historię filozofii,
 • literatury,
 • historię sztuki
 • teorię literatury,
 • muzykę w teatrze,
 • przestrzeń sceniczną,
 • zagadnienia teatru operowego,
 • doktryny teatralne,
 • kulturę mowy,
 • klasyków współczesności

i wiele innych przedmiotów, jak na każdym wydziale humanistycznym.

Przedmioty nauczania realizowane na wiedzy o teatrze:

 • historia dramatu i teatru powszechnego,
 • historia dramatu i teatru polskiego,
 • teatr i dramat współczesny,
 • artystyczne teorie teatru,
 • filozofia, historia,
 • historia literatury,
 • historia sztuk,
 • warsztat teatrologa,
 • krytyka teatralna,
 • wiedza o kulturze,
 • zarządzanie kulturą,
 • estetyka dramatu i teatru,
 • kultura teatralna,
 • analiza dramatu,
 • teatr i widowisko.

Specjalności

W ramach wiedzy o teatrze można prowadzone są m.in. takie specjalności jak:
 • teatrologiczna,
 • dramatologiczna,
 • operologiczna,
 • dramatologii kreatywnej,
 • teatr tańca.